Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Det värdefulla viltet - en resurs för samhället

Sveriges Vildnad anordnar seminariet "Det värdefulla viltet - en resurs för samhället", 29 november på Skansen.

Foto: Mostphotos

2019-10-15

En rik viltfauna kan tillsammans med viltförvaltningen generera en mångfald av värden: lokala naturprodukter, ett landskap präglat av artrika marker, och en variation av rekreationsupplevelser. Årets seminarium beskriver viltet som resurs i ett holistiskt perspektiv, och reflekterar kring de värden viltet kan generera för samhället. Vilka är möjligheterna och utmaningarna?

Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Fredagen den 29 november kl. 10.00 – 16.00, Högloftet, Skansen

10.00 Hälsningsanförande
Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet.
10:10 Reflektioner om viltets och jaktens kulturella värden – förr och idag
Håkan Tunon, Centrum för Biologisk Mångfald, SLU
10.30 Viltet och tillvaratagande – ett historiskt perspektiv
Kjell Danell, SLU
10.50 Viltförvaltning
Marcus Öhman, Naturvårdsverket
11.10 Mätt och belåten – viltköttskonsumtion i Sverige idag
Fredrik Widemo, SLU
11.30

Viltet som resurs – aktuella frågor
Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet, Sveriges Riksdag

11.50 Julbord på Solliden
13:30 Återvinning av viltskinn – ansvar och möjligheter
Michael Stevns, Danmarks Jægerforbund
13.50 Jakten på hälsa och välbefinnande – nyttan av att vara ute i skog och mark
Per Klingbjer, Svenskt Friluftsliv
14.10 Jakt som en del av multifunktionella landskap – möjligheter och svårigheter
Regina Lindborg, Stockholms universitet
14.30 ”Vild och Bortskämd” – att i praktiken skapa vackra och artrika landskap med mindre viltskador
Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skåne
14.50-16.00 Panelsamtal

Anmälan och kostnad: 250 kr inklusive julbord, kostnadsfritt för studenter.
Anmäl dig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 25/11. Ange faktureringsadress vid anmälan. Antalet platser är begränsat.

Programmet som pdf finns här

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

Tillbaka till överblick