Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Enligt Jordbruksverket finns det i dagsläget inga högriskområden i landet för fågelinfluensa. Foto: Kenneth Johansson

Fågelinfluensa och jakt

Fågelinfluensa finns runt om i Sverige. Detta kan skapa en viss oro bland de som ska jaga fågel i höst. Men riskerna att göra fel som jägare är små, menar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), om man följer två handfasta råd.

2022-08-09

Med jämna mellanrum dyker det upp lokala utbrott av fågelinfluensa i Sverige – både bland tama och vilda fåglar. Enligt Jordbruksverket finns det i dagsläget inga högriskområden i landet för sjukdomen.
Men hur ska man som jägare agera inför de kommande jakterna?

Enligt SVA är det enkelt att göra en klok bedömning:

  • Ser fåglarna friska ut och att det inte hittas döda fåglar i området som ska jagas kan man genomföra jakten som vanligt.
  • Hittas däremot döda fåglar, eller att fåglarna verkar vara sjuka, ska man kontakta myndigheten – innan en eventuell jakt genomförs. En jakt kan medföra att fåglarna sprider smittan till andra områden, vilket ska undvikas.
Tillbaka till överblick