Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Norska myndigheter har avskrivit alla misstankar om den smittsamma varianten av CWD i tamren i Börgefjell i Norge. Foto Mostphotos

Tamrenen var INTE smittad av CWD

Två prover pekade mot att en slaktad tamren i Börgefall skulle bära på den smittsamma och dödliga varianten av CWD. Men det tredje provet visade att det inte var den smittsamma varianten.

2022-09-17

Norska myndigheter kunde på lördagseftermiddagen undanröja alla misstankar mot att den tamren som slaktades i Börgefjell i Norge skulle ha den smittsamma varianten av CWD. 

– På grund av de stora konsekvenser ett eventuellt fall skulle få, och de insatser som skulle krävas av renskötseln och jägarna, är det fullt förståeligt att myndigheterna ville varna alla berörda parter.

– Nu verkar det inte behövas några restriktioner eller utökad provtaning av klövvilt och renar. Men vi avvaktar och följer de besked och riktlinjer som kommer från de svenska myndigheterna, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

I början av nästa vecka lär mer information komma i frågan. 

– Jag kan bara konstatera att det är ett mycket postivit besked som kommit från den norska myndigheten Mattillsynet, säger Magnus Rydholm.

Länk till pressmeddelandet.

Tillbaka till överblick