Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Följ viltstammarnas utveckling på Viltdata

När jaktsäsongen 2021/2022 är summerad ser man att älgen och vildsvinen minskar. Skogsharen har det dessutom tufft, men hur går det för allt annat vilt?
– Viltstammarna förändras över tid. Det gör även jakten, förklarar Göran Bergqvist som är ansvarig för viltövervakning på Svenska Jägareförbundet.

2023-01-11

Ända sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet följt viltstammarnas utveckling. För jaktsäsongen 2021/2022 ser man att älgen, vildsvinen och skogsharen minskar. Därtill minskar jakten på fåglar och småvilt, medan antalet gäss ökar. På viltdata.se ser man intressanta skillnader mellan enstaka år, men framför allt hur trenderna ser ut.
– Exempelvis såg vi små ökningar i avskjutningen för många viltarter under toppen av pandemin. Dessa har nu gått tillbaka. Troligtvis jagade man mer eftersom samhället stängde ner och det fanns inte så mycket annat att göra, säger Göran Bergqvist.
En annan intressant trend är att jakten på småvilt och fåglar minskat. För någon enskild art kan det hänga samman med att beståndet minskat, men för det stora flertalet är det andra orsaker som förklarar förändringen. Den troligaste och viktigaste förklaringen är nog de ökande bestånden av klövvilt, vilket i sin tur inneburit högre krav från markägare att rikta in jakten mot dessa viltarter.
– Då har jakten på småvilt minskat. Man har helt enkelt inte tid till att jaga allting. Då har man prioriterat exempelvis vildsvinsjakt eftersom det finns ett önskemål från samhället och krav från markägarna att minska antalet, säger Göran Bergqvist.
Vildsvinsavskjutningen minskade det gångna jaktåret med 25 procent vilket berättar att stammen minskat kraftigt.
– En annan art som har det tufft är skogsharen. Den påverkas av ett varmare vinterklimat och trängs undan av den lite större fältharen. I södra Sverige fälls det därför väldigt få skogsharar. Kanske försöker jägarna spara skogsharar vid jakt i större omfattning vilket förstärker trenden när vi tittar på avskjutningen, spekulerar Göran Bergqvist. Älgstammen fortsätter att minska. Den ingår inte i viltövervakningen utan följs upp på annat sätt.
– Men stammen minskar. Vi har inte fällt så här lite älg på 40 år, säger Göran Bergqvist. Avskjutningsstatistik för alla viltarter finns på viltdata.se

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick