Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: WildMedia / Mostphotos

Nya fall - rävens dvärgbandmask i Dalarna

Rävens dvärgbandmask har nu påvisats i Borlänge och Avesta. Det är en parasit som kan smitta hundar och orsaka allvarlig sjukdom hos människa, så det är viktigt att ha koll på var den finns. Som jägare kan man bidra till den pågående kartläggningen av parasitens förekomst i Sverige genom att skicka in träckprov från fällda rävar, eller upphittad rävspillning, till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

2023-04-05

Rävens dvärgbandmask är en parasit som är under spridning i Europa. Den påträffades första gången i Sverige 2011. Den vuxna parasiten lever oftast i tarmen på en räv, men hundar kan också smittas. Om en människa får i sig maskägg, som utsöndras med den infekterade rävens eller hundens spillning, kan parasiten orsaka en allvarlig tumörliknande sjukdom. Det är mycket ovanligt att människor smittas, men på grund av de allvarliga följderna för dem som drabbas är det viktigt att ha koll på parasitens utbredning. För att minska risken för spridning och smitta kan man till exempel behöva avmaska hundar oftare i smittade områden.

Den pågående nationella övervakningen genomförs av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under 2021-2023. Det är en uppföljning på en första kartläggning som genomfördes för tio år sedan. Även då gjordes ett fynd av rävens dvärgbandmask i Borlänge, men därefter hittades inga fler fall där. Att parasiten nu påträffats igen i Borlänge, och dessutom i Avesta, visar att den lokalt kan vara etablerad i Dalarna.

Den första kartläggningen 2011-2014 visade att rävens dvärgbandmask finns fläckvis i Sverige. Den påvisades lokalt i Västra Götaland, Södermanland, Dalarna och Kronoberg. Uppföljande studier har visat att parasiten finns kvar i åtminstone Västra Götaland (Uddevalla), Södermanland (Gnesta) samt nu också i Dalarna. Under 2021 hittades parasiten för första gången i Halland (Kungsbacka).

– Till den pågående övervakningen vill SVA gärna få in prover från hela Sverige, men det är också högintressant att få in fler prover från områdena där dvärgbandmasken redan påträffats. Det skulle ge en bättre bild av parasitens lokala förekomst och i vilken takt den sprider sig. Jägare kan fortsätta att bidra till övervakningen genom att skicka in prover. Det kan vara ett prov från tarmen på en fälld räv eller rävspillning som man hittar i naturen. Nu är ju jakttiden för rödräv redan avslutad i södra Sverige, men insamlingen fortsätter hela året så under hösten blir det aktuellt med prover från fällda rävar igen. Rävspillning som man hittat i naturen kan man bidra med även under vår och sommar, säger Bodil Elmhagen, forskningssamordnare på Svenska Jägareförbundet.

Här finns en karta över analyserade prover som visar var rävens dvärgbandmask hittills har påvisats.

Varför är det viktigt med en ny kartläggning av rävens dvärgbandmask? Vad kan övervakningen leda fram till?


Svaren finns här i en intervju med Erik Ågren, biträdande statsveterinär på SVA.

Läs mer

Vill du veta om rävens dvärgbandmask finns på din jaktmark, eller där du bor?

Bidra till kartläggningen genom att skicka in prover till SVA. Det kan vara rävspillning som du hittat i naturen eller prover från rävar som du fällt vid jakt.

Så här gör du:

Mejla SVA på vilt@sva.se så skickar SVA provtagnings- och transportmaterial till dig.

  • Skriv ”Dvärgbandmask” i ämnesraden
  • I meddelandet skriver du ditt namn, adress och mobilnummer
  • Skriv även i meddelandet om du tänker skicka spillningsprov från naturen, träckprov (avföringsprov) från tarmen på en fälld räv/fallräv, eller om du vill skicka en hel räv

Använd plasthandskar eller trä en plastpåse över handen om du samlar in rävspillning. När man hanterar en fälld räv är det också bra att använda plasthandskar.

SVA testar de prover som kommer in i omgångar. Det kan därför dröja åtminstone någon månad innan resultatet är klart. Om SVA hittar ett positivt prov (med dvärgbandmask) kontaktas den som skickat in provet innan resultatet publiceras på kartan över analyserade prover.

Tillbaka till överblick