Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Bidra till kartläggningen av rävens dvärgbandmask genom att skicka in rävspillning till SVA. Foto: Montage

Finns parasiten där du jagar eller bor?

Rävens dvärgbandmask sprider sig över landet och behöver kartläggas. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver därför din hjälp att samla in rävspillning från olika delar av Sverige – på SVA:s karta ser du om fler prover behövs från just ditt område.

2023-12-20

SVA analyserar rävspillning som samlats in i naturen, rävträck från rävar som fällts vid jakt eller hittats döda, samt hela rävar. Resultatet ska jämföras med det tidigare övervakningsprogram som genomfördes 2011-2014, då parasiten hittades lokalt i Västra Götaland, Södermanland, Kronoberg och Dalarna. För att få en heltäckande bild behövs prover från hela landet, men framför allt fler från områden som ännu inte har så många inskickade prover. Du följer resultatet på en karta på SVA:s hemsida, där ser du hur läget är i ditt närområde, där du själv jagar eller bor.

– På kartan syns vilka områden som det varit glest med rapporter ifrån – där du kan göra en fin insats och hjälpa till. Så skicka gärna in rävspillning som du hittar i markerna och träck från fällda rävar, säger Bodil Elmhagen, forskningssamordnare Svenska Jägareförbundet.

Gör så här:

Mejla till vilt@sva.se så skickar SVA provtagnings- och transportmaterial till dig.

  • Skriv ”Dvärgbandmask” i ämnesraden.
  • I meddelandet skriver du ditt namn, adress och mobilnummer.
  • Skriv även i meddelandet om du tänker skicka spillningsprov från naturen, träckprov (avföringsprov) från tarmen på en fälld räv/fallräv, eller om du vill skicka en hel räv.

Använd plasthandskar eller trä en plastpåse över handen om du samlar in rävspillning eller hanterar en fälld räv.

Fakta
Rävens dvärgbandmask är en parasit som är under spridning i Europa. Den påträffades första gången i Sverige 2011. Den kan smitta hundar samt orsaka en tumörliknande sjukdom hos människa. Det är mycket ovanligt att människor smittas, men på grund av de allvarliga följderna för dem som drabbas är det viktigt att ha koll på parasitens utbredning. För att minska risken för spridning och smitta kan man till exempel behöva avmaska hundar oftare i smittade områden.

Tillbaka till överblick