Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Det är viktigt att utfodra rätt och ansvarsfullt. Foto: Dot Smith/Mostphotos

Stödutfodring minskar viltets lidande under vintern

För landets jägare är det självklart med viltvård – att ställa upp när de vilda djuren har det som svårast, det är en naturlig del av viltförvaltningen. Få intressegrupper gör så stora och ideella naturvårdsinsatser som svenska jägare.
– Viltstammarna ska regleras med jakt, inte svält, säger Anders Nilsson, bitr riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Anders Nilsson. Foto: Madeleine Lewander

2023-11-10

Vårt inhemska vilt är anpassat till vårt klimat, men behöver ofta vår hjälp när snö och kyla kommer. Risken att en art helt dör ut under en bister vinter är liten, däremot kan många av de svagare individerna komma att svälta och lida. De som överlever är dessutom i sämre kondition när våren kommer och det är dags att föda ungar eller lägga ägg.

– Vi utfodrar viltet för att minska svält och lidande, men även för att öka reproduktionen och överlevnaden. Det gör att vi kan beskatta stammarna genom jakt istället för att viltet lider och svälter ihjäl, säger Anders Nilsson, bitr riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Tips på hur du kan hjälpa viltet finna föda:

  1. Utfodra klövviltet med fuktigt ensilage, spannmålskross eller foderpellets. Torrt hö är olämpligt, om det inte är proteinrikt och ges under hela vinterhalvåret.

  2. Foderplatser för hjortvilt skall ligga fritt, så att viltet har god uppsikt över omgivningarna. Därmed minskar risken att klövviltet tas av rovdjur.

  3. Utfodra inte hjortvilt i närheten av vägar, men ploga gärna upp stråk fram till utfodringsplatserna om det är mycket snö.

  4. Starka individer håller ofta de svagare borta från utfodringsplatserna. Genom att ha flera utfodringsplatser minst 50 meter ifrån varandra kan fler ta del av fodret.

  5. Fasaner och rapphöns utfodras helst med vete, och det bör även finnas grovt grus bredvid fodret. Småfåglar ges istället solrosfrö, hampfrö, osaltade jordnötter eller talg. Kvardröjande trastar uppskattar havregryn indränkta i matolja.

  6. Alla fåglar utfodras i direkt anslutning till skydd i form av risiga buskar. Då minskar risken för predation, och fåglarna kan koncentrera sig på att äta.

  7. Helst bör man utfodra under hela vinterhalvåret, men det är aldrig för sent att börja.

  8. Du måste ha markägarens tillstånd för att utfodra och tänk på att utfodra ansvarsfullt.

Här kan du läsa mer om utfodring av klövvilt

Givetvis kan viltvårdande insatser bedrivas året om. Allt från att bygga och sätta ut fågelholkar, anlägga våtmarker, viltvatten och kantzoner  – till att utföra predatorkontroll och stödutfodring till ett viltanpassat och varierat jord- och skogsbruk.

Fler tips här

 

Tillbaka till överblick