Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Efter höstens älgjakt är det ännu fler jägare som märker av älgstammens kraftiga tillbakagång. Foto: Mostphotos

Slutfasen på Älgfokus närmar sig

Svenska Jägareförbundet har under ett års tid haft ett internt fokus på älgen för att kunna bestämma hur man vill att framtidens älgjakt ska fungera.
– Nu skickar vi ut ytterligare en remiss till länsföreningarna, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2023-12-21

Efter höstens älgjakt är det ännu fler jägare som märker av älgstammens kraftiga tillbakagång.
I våras påbörjades arbetet som kallas Fokus älgjakt med en stor medlemsundersökning. Totalt fick man in över 15 000 svar.
– Resultaten var både väntade och oväntade. Men de gav oss otroligt mycket fakta kring hur medlemmarna vill att älgjakten ska fungera, säger Daniel Ligné.

Därefter har alla länsföreningar i förbundet haft möten där man stött och blött olika argument och synpunkter.
– Det samlade resultatet av alla dessa möten skickar vi nu ut på remiss till länsföreningarna. Vi har nämligen bestämt att denna process ska utgå från regionala perspektiv, precis på samma sätt som älgjakten ska fungera.
– Vi hoppas att ha en enad bild hur vi vill ha framtidens älgjakt till nästa årsstämma som genomförs i juni. Då ska vi ha processat frågan i alla led, säger Daniel Ligné.

Tillbaka till överblick