Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Invasiva främmande arter kan sprida sjukdomar till andra djur eller till människor, men även orsaka stora ekonomiska kostnader för samhället. Foto: Privat

Därför behöver invasiva arter bekämpas

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den globala biologiska mångfalden.
– Den största orsaken till utdöenden hos djur beror på effekter från främmande rovdjur, därför är våra insatser otroligt viktiga, för hela samhället, säger P-A Åhlén, projektledare Invasiva arter Svenska Jägareförbundet.

2024-02-21

Svenska Jägareförbundet har i uppdrag av Naturvårdsverket att förvalta och bekämpa ett flertal invasiva främmande djurarter som finns i Sverige. En specialgrupp jägare med biologkunskaper rycker ut dag som natt, året runt, för att säkra att bland annat nilgås, stenmård, vattensköldpadda och bisam inte får fäste i svensk fauna.
Främmande arter är arter som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktlig eller oavsiktlig, har tagit sig hit från organismens naturliga utbredningsområde, vilket hade varit omöjligt genom egen spridning.
– Här ser vi hur enormt framgångsrikt vårt arbete med mårdhundsprojektet varit och fortfarande är. Mårdhunden är i stort sett helt utrotad i Sverige. Vi fortsätter givetvis bevaka gränser, då några kommer in från finska sidan. Vårt team lyckas lokalisera och stoppa mårdhundar gång efter gång, säger P-A Åhlén.

Främmande arter som klarar att reproducera och sprida sig i den nya miljön, och som dessutom orsakar skada på dess biologiska mångfald kallas invasiva främmande (skadliga) arter.
– Dessa arter kan även sprida sjukdomar till andra djur eller till människor, men även orsaka stora ekonomiska kostnader för samhället. Ett exempel är högaktuella stenmården, som tagit sig till Bromölla i södra Sverige. Redan på kort tid har flera husvindar och bilar förstörts, säger P-A Åhlén.
– På kontinenten är det skador för miljardbelopp på grund av stenmården, ändå stoppar nu Naturvårdsverket finansieringen av våra insatser i Bromölla. Det är olyckligt när vi vet att det kommer kosta samhället onödiga utgifter i miljonbelopp, bara i Sverige, säger P-A Åhlén.

Den största orsaken till utdöenden hos djur beror på effekter från invasiva främmande rovdjur, och invasiva främmande växter som tar över och tränger bort naturligt förekommande växter i stor omfattning. Jägareförbundet har även på eget initiativ startat ett projekt som syftar till en effektivare förvaltning av mink.
– Där hotas fågellivet i skärgården och vi gör en enorm naturvårdsnytta. För att säkerställa att våra arbetshundar får fortsätta vara bäst på detta, och att markhäckande fåglar får finnas kvar, skulle vi vilja vara en nationell resurs för svenska länsstyrelser, om vi fick resurser och kunde fortsätta jobba med amerikansk mink, säger P-A Åhlén.

Om du ser ett främmande djur så ta fram mobiltelefonen och fotografera eller filma. Sen kontaktar du projektgruppen för invasiva arter via tipstelefonen 070-339 93 26 eller på mejl: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Tillbaka till överblick