Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Specialuppdrag som gör skillnad

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald.

2024-02-20

Därför behövs mårdhundsprojekt, skyddsjakt i skärgård på amerikansk mink och jakt i urban miljö i sökandet efter stenmård. På Svenska Jägareförbundet har en grupp yrkesjägare med biologkompetens, på uppdrag av Naturvårdsverket, ansvar för allt detta – de tar bort invasiva främmande arter i Sverige.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick