Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Jägarna lägger ner cirka 20 000 timmar på spillningsinventering, för att få mer kunskap om våra viltstammar. Foto: Mostphotos/montage

Tid för spillningsinventering

Att vara jägare innebär att öva skytte, träna hundar, viltvårda och jaga. Men en stor och betydelsefull del är också att hålla koll på läget i skog och mark. Än mer viktigt blir detta när viltstammarna viker. Därför ger sig jägare ut och spillningsinventerar älg under april och maj.

2024-04-02

Våren är högsäsong för inventeringar av olika slag och bland annat spillningsinventeras stora områden för att få mer kunskap om våra viltstammar. Sverige är världsledande när det kommer till viltförvaltning och den helt avgörande orsaken är att jägarna kontinuerligt följer viltstammarnas tillstånd och utveckling. Både för eget kunskapsbehov, såväl som övriga samhällets.
–  I viltförvaltningen är det bättre ju fler metoder som finns för att följa viltstammarnas variationer. Spillningsinventering är en viktig metod och ett bra komplement till avskjutning och älgobs. Om flera kurvor visar likartade trender så kan man vara rätt säker på att det speglar populationens utveckling, säger Göran Bergqvist, nationellt ansvarig för viltövervakning på Svenska Jägareförbundet.

Spillningsinventering

Spillningsinventering ger ett mått på älgtätheten under en viss tid, till exempel en vinter. Genom att inventera provytor räknar man antalet spillningshögar som i sin tur räknas om till älgdygn (älgen lämnar 14–17 högar/dygn). Antalet älgdygn över en viss tid i ett visst område avslöjar älgtätheten. Metoden kan vara billig men är arbetsintensiv och kräver många arbetstimmar.

Stor mängd data från provytor

Det som underlättar arbetet sedan några år tillbaka är att många jägare numera använder Viltdatas app på plats i skogen, där även resultatet går att se publikt efteråt. Det är en mycket stor mängd data som lagras när uppgifter från alla provytor samlas in. Sammantaget lägger jägarna ner cirka 20 000 timmar när de inventerar cirka 5 miljoner hektar.
– För oss jägare väger kunskap och fakta tyngre än gissningar. När vi är färdiga med årets spillningsinventering vet vi mer om hur älg- eller rådjursstammen ser ut, säger Göran Bergqvist.

I filmen nedan visar jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen hur det går till att spillningsinventera.

Spillningsinventering

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick