Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Kom ihåg att rapportera allt vilt som fälls oavsett art som exempelvis kråka. Detta kan ha positiv effekt på kommande jakttidsprocesser. Foto: Madeleine Lewander

Din avskjutningsrapport lägger grunden för framtida jakt

Med din avskjutningsrapportering bidrar du med viktig fakta som bland annat blir underlag till kommande jakttidsprocesser.

2024-05-03

Din rapportering leder med andra ord till att fakta och inte känslomässiga tyckanden får styra vilka arter och tider vi får jaga. Tack vare ett stort underlag av rapporter från hela landet kan vi bevara en hållbar jakt nu och i framtiden. Samtidigt får vi ovärderlig och långsiktig kunskap om Sveriges viltstammar.

Nu är det dags
Rapportera ditt jaktlags totala avskjutning av övrigt vilt i Viltdata. Rapporteringen avser jaktåret 2023–2024, 1 juli 2023 till och med 30 juni 2024. Allt vilt som skjutits ska rapporteras. Det är lätt att komma ihåg rådjur och hare men kanske svårare med skator och nötskrikor. Även om inget vilt fällts så ska man rapportera just detta. När rapporteringen är fullständig kan alla jaktbara viltarter följas.

Rapportera i första hand på webben via viltdata.se

Logga in, eller registrera dig som användare om du inte rapporterat tidigare.
Fyll i avskjutningsrapporten och spara, så får du en bekräftelse på att uppgifterna är lämnade.
Har du frågor eller behöver hjälp med rapporteringen? Vänd dig till Jägareförbundets närmaste kontor: Personal i landet

Tillbaka till överblick