Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Med några enkla tips kan rådjurskiden räddas. Foto: Kenneth Johansson

Enkla tips kan rädda rådjurskiden

Rådjurskiden ligger nu och trycker ute på fälten. Samtidigt börjar bönderna att slå vallarna. Men med några enkla tips kan många av kiden räddas.

2024-05-30

Genom att ha en bra dialog med lantbrukaren kan man få göra insatser för att rädda rådjurskiden från slåttermaskinen. Här listar vi några tips, men kom ihåg att dessa ska oftast genomföras tidigast dagen innan vallen ska slås. Annars finns det risk att rågeten placerar tillbaka kidet på samma plats.

  1. Spraya utspätt sköljmedel längs åkerkanterna. Lukten får geten att flytta kiden.
  2. Använd termiskt riktmedel för att söka av och flytta eventuella kid.
  3. Sätt ut säckar på pinnar. Dessa kan få geten att flytta kiden. Prata med lantbrukaren om vad ni får göra.
  4. Ofta ligger kiden vid kanten på fältet. Gå runt fältet ett par varv (eller kör med traktorn) och lägg vittring. Låt det sedan vara lugnt några timmar så geten hinner flytta eventuella kid.
  5. Sök igenom fältet manuellt. Gå över området med en till två meters lucka några timmar innan slåttermaskinen används. De kid som inte hittas kan då flyttas av geten.
Tillbaka till överblick