Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Projektledare Sarah Nordlinder med en fjällgås som ska sättas ut. Det är fortsatt nödvändigt med stödutsättning så länge populationen är så pass liten och skör. Foto: Ulrika Karlsson-Arne/Niklas Liljebäck

”Min dröm är att fjällgåspopulationen ska växa på egen hand i framtiden”

Från värmen i Nederländerna, via vårkalla Lundåkrabukten och upp till snötäckta Arjeplogsfjällen. Fjällgåsen har som många andra flyttfåglar särskilda utmaningar. På 1970-talet var det dessutom riktigt illa, då höll arten på att dö ut.

2024-05-11

Idag på World Migratory Bird Day lyfter vi fjällgåsen lite extra. För trots goda häckningsframgångar med rekordmånga vildfödda fjällgäss de senaste tre åren, så är populationen så pass liten och skör att stödutsättningar fortsatt är nödvändiga.
– Den enda kända häckande populationen av fjällgås inom EU finns idag i Sverige. Vilket ger oss ett stort ansvar för artens överlevnad, säger Sarah Nordlinder, projektledare Projekt fjällgås på Svenska Jägareförbundet.

Historia

I början av 1900-talet var fjällgåsen talrik under vår och sommar i svenska fjällen. Den hade ett stort utbredningsområde som sträckte sig från Norges bergskedjor, genom svenska Lappland, norra Finland och vidare genom norra Ryssland hela vägen till Stilla havet. Men vid 1900-talets mitt skedde en drastisk populationsnedgång över hela artens utbredningsområde. Nedgången fortsatte ända tills det på 1970-talet, i Sverige, endast fanns en spillra kvar av den forna populationen.
– Att arten inte försvann helt som häckfågel i Sverige är tack vare Projekt fjällgås långsiktiga arbete som hade sin början då. Det var Lambart von Essen, den dåtida skolchefen på Svenska Jägareförbundets jaktvårdsskola på Öster Malma som drog i gång allt, säger Sarah Nordlinder.

Projektets syfte

Projekt fjällgås har ett enda syfte och det är att fjällgåsen ska uppnå gynnsam bevarandestatus och återta sitt naturliga utbredningsområde i svenska fjällen. Arbetet sker i samverkan med myndigheter och organisationer i flera länder. Jägare, fågelskyddsorganisationer och myndigheter, arbetar sida vid sida, mot ett gemensamt mål. Det mesta av det praktiska arbetet sker ideellt och utan dessa insatser skulle inte projektet finnas till.
– Det kan vara allt ifrån att medverka vid utsättningar av i fångenskap uppfödda fjällgäss, till att frakta teknisk utrustning eller stå timmar med tubkikare för att få syn på fjällgäss. En hel del grovarbete i tuff miljö, som kombineras med information, administration och inte minst insamling av viktig data, säger Sarah Nordlinder.

Öka spridningen i fjällvärlden

Projektet har pågått i över 40 år och Svenska Jägareförbundet har sedan starten lett arbetet. Fokus för fjällgåsarbetet har legat på en dalgång i Arjeplogsfjällen och där finns idag häckande fjällgås, de enda av sitt slag i EU. Häckningsresultatet för den svenska populationen tenderar bli högre under år med låga antal av rödräv och under år med rik lämmelförekomst. I ett försök att öka spridningen över svenska fjällvärlden görs utsättningar av fjällgäss i ytterligare ett område i Gällivarefjällen.
– Det är fantastiskt att följa dessa härliga individer från att de kläcks hos oss och sen växer upp och blir flyttfärdiga. Vi väljer med omsorg ut de fåglar som ska sättas ut och vilka som ska sparas för kommande års reproduktion. Min dröm är att fjällgåspopulationen ska växa på egen hand i framtiden, utan vår inblandning, säger Sarah Nordlinder.

Det kan inte finnas en bättre dag att uppmärksamma Projekt fjällgås på än idag, 11 maj, på World Migratory Bird Day. Flyttande fåglar ställer speciella krav på förvaltning och naturvård. De särskilda utmaningar som finns för flyttande fågelpopulationer uppmärksammas därför årligen. Läs gärna mer här.

  • Projekt fjällgås består av tre organisationer; Svenska Jägareförbundet, stiftelsen Nordens Ark och Norrbottens Ornitologiska Förening. Tack vare ytterligare stöd och ideellt arbete är projektet framgångsrikt.
  • Fjällgåsen är en av de mest hotade arterna i Sverige. Den tillhör ”statens vilt” och hittar man en död eller skadad fjällgås ska man kontakta polisen. 
Tillbaka till överblick