Svenska Jägareförbundet

Meny

Digital viltövervakning

Det går även att fånga lite mer ovanliga djur på viltkamera, som de här uttrarna. Foto: Filip Ånöstam

Viltbild – nästa steg i framtidens viltövervakning

PRESSMEDDELANDE. Nu utvecklas ny teknik som – med hjälp av jägarnas viltkameror – kan revolutionera kunskapen om våra vilda djur. Svenska Jägareförbundet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) går in i ett formellt samarbete med målet att ta fram viltbild, en plattform för insamling och analys av bilder från jägares viltkameror. Målsättningen är att plattformen ska vara redo för jägare att använda under 2024.

2022-01-27

Redan 2019 gjorde Jägareförbundet och SLU en avsiktsförklaring för att tillsammans satsa på ny teknik inom viltövervakningen. Nu tar vi tillsammans nästa steg och skapar en plattform för samordning och analys av viltkamerabilder.
– Lättnader i kameraanvändningen och den tekniska utvecklingen ger oss stora möjligheter att få ny unik kunskap om våra vilda djur som också kan användas inom förvaltningen. Att samtidigt skapa en plattform som utgår från användarna kommer skapa ett stort mervärde för våra medlemmar, säger Lennart Johannesson ledamot i förbundsstyrelsen och ansvarig för bland annat digital utveckling.

Ansvarig på Svenska Jägareförbundet att ta fram viltbild är Filip Ånöstam, även han ser stora möjligheter med den tekniska utvecklingen inom området.
– Vi har många tankar och idéer på funktionaliteter i plattformen för att underlätta användningen av viltkameror och få bilderna att hamna i ett större sammanhang, det kan till exempel handla om artificiell intelligens och smarta återkopplingar till användaren. Nu gäller det bara att få allt på plats, säger Filip Ånöstam.

Viltbild kommer förhoppningsvis göra det lättare att snabbt sätta in åtgärder vid utbrott av viltsjukdomar och observation av invasiva arter samt att underlätta och förbättra rovdjursinventeringen. Men det kommer även underlätta förvaltningen av annat vilt.
– Plattformen kommer ge helt nya möjligheter att övervaka förändringar i stammarna av exempelvis vildsvin och kronvilt säger Fredrik Widemo, en av viltforskarna på SLU som kommer arbeta inom projektet. Detta är något som i princip efterfrågas av alla aktörer idag.

För mer information:
Svenska Jägareförbundet: Filip Ånöstam, 010-584 76 38
Sveriges Lantbruksuniversitet, Fredrik Widemo, 090-786 81 40

Tillbaka till överblick