Svenska Jägareförbundet

Meny

Jägare som jagat i områden med svinpest, till exempel i länder där svinpest är etablerad och jakt är tillåten, bör vara extra försiktiga inför hemresan så de inte riskerar att föra med sig viruset tillbaka till Sverige. En del rekommendationer vid resor gäller emellertid alla som kan ha kommit i kontakt med vidsvin eller tamgrisar, eller vistats i marker som kan vara kontaminerade av virus. Foto: Mostphotos

Sprid inte smittan - att tänka på vid jaktresor

Afrikansk svinpest orsakas av ett virus som kan överleva flera år i en proteinrik miljö, till exempel i blod och kött, och det kan överleva minst några dagar eller veckor i annan miljö. Det gör att viruset kan finnas på kläder, skor och annan utrustning. Det här ska du som jägare tänka på för att undvika ta med dig viruset tillbaka till Sverige efter jaktresor utomlands, eller om du får besök av jägare från andra länder.

Afrikansk svinpest kan spridas till nya platser med människans hjälp via exempelvis skor, kläder och andra föremål, kontaminerade köttprodukter, eller en hund som tillsammans med sin ägare vistats i ett område där det finns afrikansk svinpest.

Jägare som jagat i områden med svinpest bör vara extra försiktiga så att de inte riskerar att föra med sig viruset till Sverige. Dels kan man som jägare ha vistats i marker där vildsvin finns, eller kommit i kontakt med fällda vildsvin. Dels överlever viruset betydligt längre i blod än i andra miljöer utanför vildsvin, vilket gör att eventuella blodstänk på kläder, föremål eller i jord som man trampat in under skosulorna i samband med jakten utgör en risk.

 • Inför resan till Sverige är det viktigt att man noga rengör föremål som kan sprida viruset, till exempel bildäck, skor, kläder och annan utrustning. Det är viktigt att få bort blodstänk.
 • Kläder tvättas i 60 grader.
 • Skodon, utrustning och sådana kläder som inte går att tvätta i 60 grader ska du göra mekaniskt rena från smuts, träck (djurspillning) och blod med borste och vatten (var noga med sulan på skodonen). Därefter förvarar du dem luftigt i rumsvärme i minst en vecka innan du använder dem. Väntetiden är viktig!
 • När det gäller kläder och utrustning som tål värme kan man istället lägga dem i en bastu, i minst 60 grader i 30 minuter.
 • Om en jakthund varit med på resan bör man tvätta hundens päls och tassar inför hemresan.
 • Under 48 timmar efter hemkomsten ska man inte besöka grisbesättningar, hantera vildsvinsfoder eller besöka en utfodringsplats för vildsvin.
 • Man ska inte ta med sig obehandlade troféer, eftersom de kan sprida smitta.
 • Man ska inte ta med sig köttprodukter till Sverige från länder med svinpest. Detta på grund av risken för smittspridning. Det är förbjudet att ta med kött eller köttprodukter från vissa zoner inom de länder där smittan finns.

Resor inom Sverige vid utbrott av afrikansk svinpest

Om en punktintroduktion av afrikansk svinpest inträffar i Sverige ska viruset bekämpas enligt EU:s regelverk och svensk och europeisk lagstiftning. En åtgärd som genomförs för att minimera risken att smittan sprids till andra områden inom Sverige är att myndigheterna inför restriktioner som begränsar mänskliga aktiviteter i det smittade området. Det är en viktig åtgärd eftersom man ska undvika att störa vildsvinen i det smittade området. Vildsvinen ska inte börja röra sig därifrån och sprida smittan till nya platser. Därutöver syftar restriktionerna till att minimera risken att viruset får hjälp att hoppa till andra platser genom mänskliga aktiviteter.

Jakt hör till de aktiviteter som förbjuds inom det smittade området, vilket gör att det inte kommer finnas några jaktresor till smittade områden i Sverige.

Men finns det något man bör tänka på om man bor inom det smittade området och vill resa till en annan plats?

 • Hos vildsvin som insjuknat i afrikansk svinpest finns virus i vildsvinets kropp, blod, kroppsvätskor och avföring. Den som följer restriktionerna och inte vistas i skog och mark inom den smittade zonen har mycket liten risk att ta med sig smittan någon annanstans, men det kan ju hända att vildsvin besöker trädgårdar eller andra marker där det är tillåtet för människor att vistas. För att vara på den säkra sidan ska man följa rådet i nästa punkt.
 • Använd skor eller stövlar som är synligt rena från smuts och jord om du besöker skog och mark utanför det smittade området. Om du behöver rengöra skor eller stövlar tvättar och skrubbar du dem med vatten, diskmedel eller såpa och borste tills de är synligt rena. Har det gått mer än två veckor sedan du senast var ute i marker där smittade vildsvin kan ha vistats finns inga levande virus kvar på skor, kläder eller annan utrustning.
 • Fordon som körs på vanlig allmän väg utgör ingen smittorisk.
 • Jägare som deltagit i sökandet efter kadaver i det smittade området får särskilda instruktioner om hur de ska göra rent skor, kläder och annan utrustning. Hundar som deltagit i kadaversök badas med hundschampo och deras utrustning (t ex halsband och koppel) rengörs också. Som ett resultat av smittskyddsinstruktionerna finns ingen ökad smittrisk för jägare och hundar som deltagit i kadaversök i den smittade zonen jämfört med andra jägare.

2023-09-07 2023-09-16