Svenska Jägareförbundet

Meny

En tidig upptäckt är nödvändig för att kunna stoppa ett svinpestutbrott och hindra att viruset sprids. Foto: Kenneth Schulze

Tidig upptäckt viktigast - rapportera döda vildsvin till SVA

En tidig upptäckt är nödvändig för att kunna stoppa ett svinpestutbrott och hindra att viruset sprids.

Om man hittar ett dött vildsvin är det därför viktigt att rapportera detta till Statens veterinärmedicinska anstalt (online rapportformulär på mobil dator: rapporteravilt.sva.se eller SVA växel tel 018-67 40 00). Du kan läsa mer om afrikansk svinpest och rapportering av döda vildsvin på SVA:s hemsida.

Viruset kan överleva länge i kadaver efter vildsvin som dött i svinpest. Kadavren utgör på så sätt en smittkälla som fortsätter sprida viruset. Ju fler vildsvin som hinner smittas, och ju större område viruset hinner spridas till, desto svårare och dyrare blir det att bekämpa och stoppa svinpesten.

blobid0.jpg

Pågående övervakning av afrikansk svinpest - resultat provtagna vildsvin

SVA redovisar resultatet av övervakningen fortlöpande. På en karta kan du se dels var de vildsvin som undersökts för afrikansk svinpest har hitttas, dels om provtagningsresultatet var positivt (afrikansk svinpest påvisad) eller negativt (afrikansk svinpest ej påvisad). Länk till SVA övervakningssida med karta


2023-09-07 2023-09-11