Svenska Jägareförbundet

Meny

För att hindra smittspridning är det olagligt att handla med frilevande och hägnade vildsvin mellan länder inom EU. Foto: Mostphotos

Förbjudet att importera levande vildsvin till Sverige

För att hindra smittspridning är det olagligt att handla med frilevande och hägnade vildsvin mellan länder inom EU. Det är också olagligt att importera levande vildsvin från länder utanför EU.
Jordbruksverket rekommenderar också att man om möjligt ska undvika att importera grovfoder och halm från länder med afrikansk svinpest.

Förbudet mot handel med vildsvin finns eftersom afrikansk svinpest ibland spridits genom att människor flyttat svindjur från områden där sjukdomen finns. Hos frilevande och hägnade vildsvin är det omöjligt att ha tillräcklig kontroll på djurens hälsa. Djur som ser friska kan ha smittats nyligen, via miljön eller genom kontakt med sjuka djur som rört sig i samma område eller kring hägnet.

Levande vildsvin får endast flyttas för handel mellan EU-länder om de är födda och märkta i en reguljär grisbesättning. Hägn räknas inte som en reguljär grisbesättning i lagstiftningen. Hålls vildsvin i en reguljär grisbesättning räknas de som tamgrisar och ska genomgå samma provtagning och registrering som dessa. Handel kräver ett tillstånd utfärdat av en EU-godkänd veterinär. Inköpta djur får inte sättas ut, utan ska även fortsättningsvis ingå i en reguljär grisbesättning.

Import av grovfoder bör undvikas

Jordbruksverket rekommenderar att man om möjligt ska undvika att importera grovfoder, halm/strö och spannmål från länder med afrikansk svinpest. Detta eftersom det händer att infekterade vildsvin dör på vallar och sädesfält och delar från dessa djur kan sprida viruset.

Om foder, strö eller spannmål ändå måste importeras från ett land med förekomst av afrikansk svinpest bör materialet lagras på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader, spannmål bör lagras i en månad.

Man ska också vara extra noga med att kontrollera kvaliten. Om du skulle hitta delar av djur som skulle kunna komma från vildsvin eller tamgris i det inköpta grovfodret eller halmen ska du kontakta djurhälsoenheten på Jordbruksverket på foderdjurprodukter@jordbruksverket.se

Importerat foder som visar sig vara av dålig kvalitet - med djurdelar i - ska aldrig ställas ut på någon plats där vildsvin kan komma åt det.

Förflyttning av vildsvin samt foder inom Sverige

På grund av introduktionen av afrikansk svinpest i Fagersta 2023 finns restriktioner vad gäller det smittade området. Följ länken nedan till Jordbruksverket för aktuell information.


2023-09-07 2024-02-29