Svenska Jägareförbundet

Meny

Nu lättas restriktionerna i Fagersta

Afrikansk svinpest 2024-02-22 Svenska Jägareförbundet har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket gjort något unikt. Redan efter sex månader lätt...

SVENSK JAKT. Jägarna har större förtroende än regeringen i kampen mot ASF

Afrikansk svinpest 2023-12-22 Jägarna slår regeringen med hästlängder när det kommer till allmänhetens förtroende för de som hanterar utbrottet av afrikansk svinpest. En...

Nya datum för informationsträffar ASF

Afrikansk svinpest 2023-12-06

Svinpest: Jägarnas insatser avgörande för att zonen minskas

Afrikansk svinpest 2023-11-30 Två myndigheter och Svenska Jägareförbundet har lyckats med något unikt. Efter endast tre månaders arbete halveras det avspärra...

Jägare uppmärksammas för arbete med afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest 2023-11-21 SVENSK JAKT. Statens veterinärmedicinska anstalts...

Informationsmöten om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest 2023-11-09 Jordbruksverket anordnar tre informationsmöten om afrikan...

SVENSK JAKT: Fler jägare behövs för att leta efter döda vildsvin

Afrikansk svinpest 2023-10-23 Jägarna i Fagersta gör och har gjort stora och avgörande insatser i genomsökningen av området som drabbats av afrikansk svinpest. Men nu behöver de...

Snart nytt läge med åtgärder mot svinpesten

Afrikansk svinpest 2023-10-23 - Vi går snart in i ett helt nytt läge med åtgärder. Hör Lars Björk, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och Karl Ståhl, statsepizootolog...

SVA: Förstärkt övervakning av jagade vildsvin utanför smittad zon

Afrikansk svinpest 2023-10-23 Så här kan du som jagar vildsvin i kommuner som gränsar till den smittade zonen bidra i övervakningen av afrikansk svinpest.

SVENSK JAKT. Massiv jägarinsats för att stoppa svinpest

Afrikansk svinpest 2023-10-23 Nästan en månad efter att afrikansk svinpest konstaterats i Sverige, är jägarnas vilja att bidra till att stoppa smittan fortsatt hög. Särskilt und...

Svinpest: ”Enstaka levande vildsvin kvar”

Afrikansk svinpest 2023-10-23 SVENSK JAKT. Jägarna fortsätter arbetet med att kartlägga utbrottet av den afrikanska svinpesten. Snart kan de få hjälp i sitt sökarbete av en...

SVENSK JAKT: Sista vildsvinet fällt i pestsmittat område

Afrikansk svinpest 2024-02-16 Det sista vildsvinet i kärnområdet med afrikansk svinpest har skjutits. Jägarna utnyttjade nysnön för att med spårare och förhållsskyttar komma åt...

Fagerstajägare bör få tillbaka pengarna

Afrikansk svinpest 2023-12-11 När Jordbruksverket avlyste stora områden runt Fagersta på grund av afrikansk svinpest var jägarna tvungna att ställa in all jakt. Enskilda jaktlag...

Jordbruksverket: Välkommen på informationsmöte den 6 december

Afrikansk svinpest 2023-12-05 Onsdagen den 6 december klockan 18 bjuder Jordbruksverket in till en digital informationsträff om...

Läget: Ingen aktiv smittspridning inom den smittade zonen

Afrikansk svinpest 2023-11-29 SVENSK JAKT. Jägare från flera länsjaktvårdsföreningar i södra Sverige deltar i sökandet efter vildsvinskadaver i trakterna av...

Smittskyddsavlivning för att bekämpa afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest 2023-11-17 Nästa steg i arbetet med att bekämpa det pågående utbrott...

Jägarna fortsätter bekämpa afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest 2023-11-06 Det har nu gått två månader sedan afrikansk svinpest bröt...

Jordbruksaktuellt uppmärksammar Jägareförbundets arbete

Afrikansk svinpest 2023-10-18 Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, menar att det finns goda förutsättningar för att Sverige kan friskförklaras från...

SVT: ”Fällor och nattjakt” – nu ska vildsvinen bort från den pestsmittade zonen

Afrikansk svinpest 2023-10-18 Den 11 oktober började man stängsla in det så kallade kärnområdet, där vildsvin smittade med afrikansk svinpest hittills hittats i Fagersta. När de...

Okej att ta med hundar utanför smittade zonen

Afrikansk svinpest 2023-10-18 Jordbruksverket har lagt upp ett förtydligande på sin sida om afrikansk svinpest om att ta med sig hundar och andra djur från Fagersta till evenema...

Dagens industri: Vilt vildsvinskrig mellan lantbrukare och jägare

Afrikansk svinpest 2023-10-18 DAGENS INDUSTRI. LRF vill minska den svenska vildsvinsstammen 90 procent. Det har fått Svenska jägareförbundet att gå i taket. ”Aversionen mot dett...

Svensk Jakt: Senaste nytt om ASF

Afrikansk svinpest 2023-10-18 Svensk Jakt rapporterar om Afrikansk svinpest (ASF).

 
Ladda in Fler