Svenska Jägareförbundet

Meny

Rödräv är en av de viktigaste mellanpredatorerna och rävjakt är därför en viktig del av viltvården. Foto: Fredrik Widemo.

Predatorkontroll

Predation är ofta en av de viktigaste populationsbegränsande faktorerna för viltet. Småviltet kan därför ofta gynnas genom predatorkontroll, i synnerhet om man kombinerar jakt och fällfångst med att skapa skydd för att försvåra för predatorerna.

För att de positiva effekterna ska bestå måste man därför bedriva predatorkontroll mer eller mindre kontinuerligt. På bilden kråkjakt. Foto: Madeleine Lewander

Effekterna av att bara skapa skydd är ofta jämförbara med att bara bedriva predatorkontroll, och kräver ofta mindre resurser. Kombinerar man åtgärderna får man dubbelt så stor effekt, som av att bara utföra den ena typen av åtgärder.

För att lyckas reducera predatorstammarna tillräckligt för att få positiva effekter krävs det ofta avsevärda insatser. Predatorer upptäcker dessutom snabbt om det finns gott om byten i ett visst område, och nya individer vandrar snabbt in och ersätter dem man tagit bort.

För att de positiva effekterna ska bestå måste man därför bedriva predatorkontroll mer eller mindre kontinuerligt. Det räcker dessutom ofta inte med att hålla efter en eller ett par av predatorerna, eftersom andra predatorer snabbt tar över deras roll. Man måste därmed se till hela predatorsamhället om man ska vara säker på att få någon effekt. Vissa arter är dock viktigare predatorer än andra.

Exempel på effektiva generalistpredatorer, som har stor betydelse, är rödräv och kråka.


2009-08-25 2022-02-03