Svenska Jägareförbundet

Meny

Talgoxar på älgfett. Foto: Fredrik Widemo.

Övriga viltvårdsåtgärder

Viltvård handlar inte bara om att gynna det jaktbara viltet, och alla viltvårdsåtgärder passar inte heller in under viltvårdens fyra ben: att skapa foder, skydd och vatten för viltet samtidigt som man begränsar predationen.

Ofta glömmer man att räkna in en hållbar beskattning som en del av viltvården. Andra åtgärder kan vara att sätta ut saltstenar, som gärna utnyttjas av klövviltet. Sätter man upp holkar för småfåglar, samtidigt som man utfodrar våra stannfåglar under vintern, gör man en viktig insats för fågellivet.

Under resten av året drar fåglarna fördel av i princip alla åtgärder vi utför för att gynna det jaktbara viltet.


2009-08-25 2018-09-13