Svenska Jägareförbundet

Meny

Ett hargolv kan lätt tillverkas av två vanliga lastpallar som fästs i varandra med ett lock av brädor, en plywood- skiva eller helt enkelt ris och grövre kvistar. Foto: Roger Lundqvist

Så skapar du trivselytor och skydd för hararna

Med genomtänkta viltvårdsåtgärder kan man få en betydligt större harstam än man tidigare haft.
- Haren är ett vilt som svarar särskilt bra på lokala åtgärder då varje individ i regel inte sprider sig mer än maximalt ett par kilometer från födelseplatsen samt att den därefter är tämligen stationär, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Skogshare i vinterpäls. Foto: Lillian Tveit/Mostphotos

Välj om möjligt ut en skyddad del av jaktmarken gärna i närheten av tät skog med tillgång till klöver och saftigt gräs. Just dessa grödor har en speciell dragningskraft på hararna under hela barmarksperioden. Ytan behöver inte vara större än en vanlig gräsmatta och du kan med fördel gödsla området med NPK, kväve(N), fosfor(P) och kalium(K), några gånger under växtperioden

Saknas en naturlig betesvall kan man enkelt anlägga gröna fläckar i skogsmark. Med exempelvis en flåhacka kan man rensa ytan från markvegetation på några kvadratmeter och därefter gödsla och så in med klöver och gräsblandning. Välj ett område där du vet att det brukar födas harkullar och skapa flera sådana små gröna ytor i närheten av varandra.

Hargolv
Foderplatser i all ära men utan tillgång på skydd så kan alla andra viltvårdsåtgärder vara förgäves. Ett enkelt och ändamålsenligt skydd för i synnerhet de unga hararna, är att sätta ut hargolv. Ett hargolv kan lätt tillverkas av två vanliga lastpallar som fästs i varandra med ett lock av brädor, en plywoodskiva eller helt enkelt ris och grövre kvistar.

- För att ge hararna större chans att klara sig bör sådana hargolv placeras i grupper om minst 6–8 stycken med ett par meters mellanrum. Komplettera gärna hargolven med ett par lågt placerade saltstenar som förutom den spirande grönskan uppskattas av haren året runt, säger Björn Sundgren.

Predatorkontroll

Det är inte ovanligt att upp till sju av tio harar som föds blir tagna av rovdjur före tre månaders ålder. För att få effekt på de övriga viltvårdsåtgärderna så bör du alltid genomföra riktad jakt på framför allt räv och mård samt kråkfågel innan du sätter i gång med dina övriga viltvårdsåtgärder.
- Det är dock aldrig bortkastat med skydd och trivselytor för hararna, men för att få full effekt så är det bra att ha en plan för hela jaktåret, säger Björn Sundgren.


2024-06-11 2024-06-11