Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Risken är stor att jägare med halvautomatiska studsare drabbas efter EU-kommissionens förslag. Foto: Johanna Thörnqvist

EU:s vapenförslag dåligt för svenska jägare

De fruktansvärda och avskyvärda terrorhandlingarna i Paris kommer få följdverkningar för de svenska jägarna. EU-kommissionens åtgärder mot terrorismen, kan komma att slå hårt mot vapenlagstiftningen i Sverige.

2015-11-20

– Vi förstår oron och kommissionens arbete mot terrorismen, men det är viktigt att man angriper de faktiska problemen, det vill säga de illegala vapnen. Tyvärr slår de föreslagna åtgärderna väldigt fel när de riktar sig mot legala vapen, säger Anders Grahn, chef för intressebevakning och juridik.

Svenska Jägareförbundet arbetar nu med en konsekvensanalys av hur EU-kommissionens förslag skulle påverka jägarna och vapenbranschen. En komplicerande faktor är att EU-förslagen är otydligt formulerade. Så förbundet behöver analysera och få fakta kring exakt vad EU-kommissionen vill.

– Viktigast just nu är att förstå kommissionens förslag och vilka konsekvenser det kan få. Eftersom det här är en EU-fråga är det oerhört viktigt att stämma av med den europeiska jägarfederationen, FACE, säger Anders Grahn

Kommissionens förslag kommer först att behandlas vid ministerrådet och parlamentet. Beslut kommer troligen att fattas redan i vinter.

– Från förbundets sida har vi redan varit i kontakt med ett stort antal politiker och förmedlar våra första reaktioner. Det är viktigt att de förstår vilka konsekvenser detta kan få och vilka ändringar vi vill göra i förslaget. Vi kommer att behöva medlemmarnas hjälp i den här frågan, avslutar Anders Grahn.

 

Tillbaka till överblick