Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Lodjur i snö

Maximal avskjutning som Naturvårdsverket redogör för i sin vägledning saknar såväl juridisk relevans som koppling till de verkliga jaktliga uttagen i flera länder. Foto: Göran Ekström

Orimligt hänvisa till lettisk lodjursjakt när det gäller varg

Svenska Jägareförbundet har vid ett antal tillfällen påpekat det orimliga i att bara använda sig av 7 procentsregeln med hänvisning till lodjursjakt i Lettland. Det påpekar nu förbundet i en skrivelse angående Naturvårdsverkets tolkning av ”begränsad mängd” och dess inverkan på förvaltningen av våra rovdjur.

2015-12-16

Enligt förbundet framgår det tydligt att Naturvårdsverket anser att EU-kommissionens inställning i fråga om ”begränsad mängd” tillmäts större betydelse än den rovdjursförvaltning som Sveriges regering och riksdag beslutat om.

Läs hela skrivelsen här!

Tillbaka till överblick