Tummen upp för längre jakttid på ripa, tjäder- och orrtupp - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förbundet ställer sig bakom förlängd jakttid på dal- och fjällripa (fjällripa på bilden), säger ja till Naturvårdsverkets förslag om förlängd toppjakt på tjäder- och orrtupp. Foto: Mostphotos

Tummen upp för längre jakttid på ripa, tjäder- och orrtupp

Jägareförbundet säger ja till Naturvårdsverkets förslag om förlängd toppjakt. Går förslaget igenom förlängs toppjakten till den 15 februari i norra- och mellersta Sverige.

2020-03-26

- Jakten på i synnerhet tuppar påverkar inte stammarna nämnvärt och förslaget går i linje med vad länsföreningar signalerat i våra interna remissrundor, säger Daniel Ligné riksjaktvårdskonsulent. 

För toppjägaren väntar två veckor längre jakt på tjäder- och orrtupp, fram till den 15 februari om förslaget går igenom. 
- Ser man till populationerna av tjäder och orre finns inte några hinder för utökad jakttid på tuppar i Norrland eller Svealand. Stammarna för skogshönsen är stabila och tillåter ett utökat uttag, menar Ligné.  

Enligt Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör på Svenska Jägareförbundet, skulle ett jaktslut den 15 februari innebära att jakten avslutas i god tid innan tupparna börjar öka sin aktivitet på spelplatserna.    

Svenska Jägareförbundet har alltid fakta och det aktuella forskningsläget som grund i arbetet med jakttider vilket innebär att förslaget har ett vetenskapligt stöd. 

Förbundet ställer sig även bakom en förlängd jakttid på dal- och fjällripa till den 15 mars i hela området som idag har ripjakt. 
- Detta slutdatum gäller sedan tidigare i Norr-och Västerbotten varifrån erfarenheterna enbart är goda. Med förslaget får vi samma jakttider för ripa i hela landet.  Dessutom finns inga biologiska hinder för detta, säger Daniel Ligné. 

De nya jakttiderna kan förväntas börja gälla med start jaktåret 2021/2022. 

Fakta:

Forskning visar att jakten på tjäder har liten eller ingen betydelse. 

En undersökning i Norrlands inland visar att cirka 83 procent av totala dödligheten hos tjäder orsakas av predation och endast 8 procent av jakt. Kraftledningar dödar lika mycket tjäder som jakten. 

Av 252 märkta tjädrar i ett fjällnära område i Västerbotten dog endast 18 av jakt. Detta i ett område med förhållandevis högt jakttryck. 

Andra viktiga faktorer som påverkar stammarna av orre och tjäder är väderlek i tidiga kycklingstadiet samt äggpredation orsakad av mindre predatorer och kråkfågel. 

Det genomsnittliga beräknade jaktuttaget på dalripa är i Sverige 5-10 procent och väsentligt lägre på fjällripa. 

Dalripan inleder inte häckningen förrän i mitten eller slutet av maj och fjällripan först i början av juni. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut

Nuvarande jakttid orrtupp och tjädertupp

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Hallands län, Västra Götalands län
1 jan - 31 jan
Skåne län
1 sep - den 15 sep och 1 jan - 31 jan.
Övriga delar av landet utom Gotlands län
16 nov - 31 jan

Naturvårdsverkets preliminära förslag

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Hallands län, Västra Götalands län
1 jan - 31 jan
Skåne län
1 sep - 15 sep och 1 jan - 31 jan.
Övriga delar av landet utom Gotlands län
16 nov - 15 feb

Nuvarande jakttid dalripa och fjällripa

Dalarnas län: Älvdalens kommun Jämtlands län
25 aug - 28(29) feb
Dalarnas län: övriga delar av länet, Värmlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län
25 aug - 15 nov
Västerbottens och Norrbottens län: Ovanför lappmarksgränsen
25 aug - 15 mars
Västerbottens och Norrbottens län: nedanför lappmarksgränsen
25 aug - 31 jan

Naturvårdsverkets preliminära förslag

Dalarnas län, Jämtlands län, Värmlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Västerbottens och Norrbottens län
25 aug - den 15 mars

Förslaget innebär att jaktens sluttidpunkt blir enhetlig i hela utbredningsområdet genom ett senare avslut nedanför lappmarksgränsen

Tillbaka till överblick