Jägareförbundet föreslår råkjakt i flera län - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

För råka föreslår Jägareförbundet oförändrade jakttider med undantag för att vuxna råkor ska kunna jagas tidigare. Förbundet vill också kunna utöka råkjakten till flera län. Foto: Torbjörn Swenelius/Mostphotos

Jägareförbundet föreslår råkjakt i flera län

- För råka föreslår Jägareförbundet oförändrade jakttider med undantag för att vuxna råkor ska kunna jagas tidigare. Förbundet vill också kunna utöka råkjakten till flera län, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2020-03-24

”Skyddsjakten på råkungar är ett exempel på när två förvaltningsmål kan gå hand i hand. Skyddsjakten syftar dels till att minska olägenheter kopplat till överstora kolonier” skriver Jägareförbundet i sin remiss.
- Men jakten på råkungar ger oss också stora kulturella värden, traditionen att äta råkungar är en stor ekosystemtjänst.

Jakten på råkungar är en gammal tradition i Skåne. Råkkolonierna vårdades förr ömt då råkungarna utgjorde ett välkommet proteintillskott under vårmånaderna. Idag är jakten och efterföljande middag mer av en traditionell högtid, att jämföra med kräftskiva eller surströmmingsfest, samtidigt som den har en effekt som populationstillväxthämmande skyddsjakt. Man är fortfarande mycket noga med inte göra för stora uttag av ungar för att säkerställa kolonins fortlevnad.
- Ungar och vuxna fåglar är lätta skilja åt under perioden 10 maj-10 juni. Risken att jägarna skulle skjua bort föräldrafåglar från ungar är minimal, säger Daniel Ligné.
Förbundet finner inga biologiska eller etiska skäl att ta bort denna möjlighet till skyddsjakt.
- Det är snarare så att man bör överväga möjligheten till en geografiskt utökad jakttid på råka eftersom råkan finns i många län som idag inte har jakttid för arten. Det skulle även kunna minska administrationen av skyddsjaktansökningar.

Jägareförbundet påpekar också i sin remiss att ”råkan orsakar, periodvis under året, kraftiga störningar för människan i form av utebliven sömn. Denna period innefattar numera början/mitten av mars (beroende på vintern) till mitten på juni. Det är 3,5 månader som fastighetsägare påverkas starkt av råkorna och kommunjägare inte räcker till för att begränsa skadeverkningarna.”
Förbundet anser därför att jakttiden på råka snarast bör utökas geografiskt istället för att inskränkas.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut

 

Nuvarande jakttid Råka

Skåne län, Hallands län
1 aug - 28 (29) feb

Naturvårdsverkets preliminära förslag

Skåne län, Hallands län
21juli - 31 jan

Tillbaka till överblick