Kloka inspel och bra förankring i jakttider för fågel - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Den 23 mars skickar Svenska Jägareförbundet in sitt remissvar på Naturvårdsverkets förslag för jakttider för fåglar. Foto: Niklas Liljebäck

Kloka inspel och bra förankring i jakttider för fågel

Jakttider för fågel engagerar, diskuteras och förankras nu inom Svenska Jägareförbundet.
– Jag upplever att vi har haft en bra intern diskussion, med kloka synpunkter och förslag från våra länsföreningar när det gäller jakttider för fågel, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Förbundsordförande Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Rydholm

2020-03-20

Den 23 mars skickar Svenska Jägareförbundet in sitt remissvar på Naturvårdsverkets förslag för jakttider för fåglar.
– Vi har arbetat med dessa jakttider fortlöpande internt, samlat fakta om de olika fågelarterna och tagit fram grundläggande förslag att diskutera utifrån. I onsdags kväll hade länsföreningarna och styrelsen ett två timmar långt telefonmöte där vi informerade, diskuterade och fångade upp kloka åsikter från organisationen. Ett bra möte där vi i slutänden landade i många kloka ståndpunkter både för helhet och i detalj, säger Torbjörn Larsson.

Men för att säkerställa att förbundsstyrelsen har fångat upp alla åsikter på ett adekvat sätt kommer vi även skicka ett utkast till länsföreningarna för påseende nu under helgen. Då kan länsföreningarna ge ytterligare kommentarer och förbereda sig för att svara på frågor från medlemmarna.
– Just nu är vi i en process där våra åsikter formas. Så fort vi är klara – det vill säga den 23 mars – då ska vi berätta vad vi tycker som helhet och kring varje enskild fågelart. Fram till dess låter vi den interna förankringsprocessen verka i lugn och ro.
– Det jag kan säga är att vi har haft en bra förankring, fått bra synpunkter och att vi är eniga i många av förslagen. Vårt remissvar kommer bli både tydligt och bra – där vi står upp för medlemmarnas jakt och viltvård, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick