Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringens beslut på nya jakttider är klart. Foto Anja Kjellsson

Så blir de nya jakttiderna

Trots en del bakslag för Svenska Jägareförbundet i regeringsbeslutet om nya jakttider är det ändå tydligt att regeringen tagit stor hänsyn till förbundets önskemål. – Det har varit ett stort tryck mot regeringen för öka jakttiderna på klövvilt. Då skulle de bli oetiska, samt att stryka många fågelarter som jaktbara och förkorta jakttiderna generellt. Som helhet får vi säga att de nya jakttiderna är acceptabla, även om det finns för en del saker som vi inte gillar, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-05-08

Kampen om de nya jakttiderna mellan skog, jordbruk, miljöorganisationer och jägare har handlat mycket om principer. Tre av de grundläggande principerna för Svenska Jägareförbundet har varit följande:

  • Om en viltstam finns i tillräcklig omfattning för att kunna jagas så ska den vara tillåten för jakt.
  • Jakt får inte ske på sätt eller tidpunkter som påverkar arternas biologiska förutsättningar eller äventyrar etiken i jakten.
  • Så länge jakt inte påverkar en arts numerär, ska jakt vara tillåten.

– Även om regeringen inte följt detta fullt ut så har man i stora stycken köpt vår principiella hållning. Exempelvis har man inte använt rödlistan som en måttstock, vilket vi krävt. Förbundet har i stora drag försökt göra små förändringar och behålla mycket av det som är bra idag, säger Torbjörn Larsson.
Alla delar av beslutet kan läsas i länken nedan i länken. Men vilka är då de stora förändringarna?

  • Älgjakten får fasta startdatum, 1 september i norr och 8 oktober i söder.
  • Vårbockjakt införs i hela landet.
  • Skyddsjakt på storskarv, vitkindad gås, sångsvan och trana införs.
  • Jakt med hund efter klövvilt avslutas 31 januari.
  • Förlängd jakttid för toppjakt i norra Sverige.
  • Starten för hundjakt efter grävling flyttas fram till 21 augusti.
  • Kortat vårvinterjakten på ripa.

– Vi har kämpat hårt för att behålla jakttiden på kråka och trutar eftersom den behövs för viltvården. Jakt på råka är en tradition i Skåne som ska finnas kvar, ingen allmän jakt på kronvilt och mycket annat. Här har vi fått som vi velat.
– Men vi gillar verkligen inte att det blir vårbockjakt i södra Sverige. Här har länsföreningarna varit extremt tydliga med att jakttiden är mycket olämplig, säger Torbjörn Larsson.
Det finns också ett antal andra saker som förbundet är kritiskt till.
– Vi behöver nu gå igenom och analysera alla delar av förslaget. Vi kommer sedan löpande följa upp med förklaringar på vår webb kring hur de olika förändringarna ska tolkas och vad det innebär för jakten, säger Torbjörn Larsson.

Läs också artikel där länsordförande från några län ger spontana kommenterar om de nya jakttiderna.

Dokument

Tillbaka till överblick