Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet önskar alla medlemmar en riktigt God Jul! Foto, montage: Mostphotos

Svenska Jägareförbundet - vi står alltid på jaktens och viltets sida

Svenska Jägareförbundet är jägarnas organisation. Vi står alltid på medlemmarnas, jaktens och viltets sida. Vi är 150 000 medlemmar, ett gott betyg för våra insatser. Och vi fortsätter jobba med full kraft, för jakten och för viltet.

Foto: Mostphotos

2023-12-14

Vår jakt bygger på äganderätten, rätten att hållbart bruka och vi anser att allemansrätten ger jakten acceptans när fler kommer ut i skog och mark.
Vi är en stor demokratisk och ansvarstagande organisation som också alltid beaktar naturens villkor och samhällets utveckling.

Vi baserar våra ställningstaganden på forskning och fakta.

När skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske – det vill säga brukandet av naturen – mer än tidigare står i centrum för debatt och ifrågasättande ställer detta krav på tydlighet från Svenska Jägareförbundet. Såväl mot våra folkvalda, som gentemot andra intressenter.
För oss är det i grunden okomplicerat.
Viltet i Sveriges skogar och landskap är en klimatsmart och förnyelsebar resurs som vi förvaltar tillsammans för kommande generationer. För oss har allt vilt ett självklart värde oavsett om jakten är för rekreation, mat eller viltvård i ett större perspektiv.

"Vi fortsätter att alltid stå upp för våra medlemmar, jakten och viltet."

Vi fortsätter att alltid stå upp för våra medlemmar, jakten och viltet.
Vi accepterar aldrig utrotning eller avskjutningsmål som förstör viltstammarna oavsett om det handlar om älgar, vildsvin eller annat vilt.
Vi grundades 1830 för att rädda viltet och långsiktig viltförvaltning är fortfarande en avgörande fråga.
Svenska Jägareförbundet kommer aldrig att göra avkall på förbundets viktigaste uppgift – att stå upp för att jakt och viltvård är ett hållbart brukande som gynnar naturens mångfald.

Sverige har en unik konstruktion där landets jägarkår till stor del själva finansierar såväl inventering som eftersök på trafikskadat vilt och forskning. Vi stoppar invasiva (främmande) arter som hotar den biologiska mångfalden och vi har beredskap för att hantera sjukdomar i naturen. Det är verksamheter ingen annan skulle klara och bidrar till en unik, välfungerande viltförvaltning.

Svenska Jägareförbundet önskar alla medlemmar, nya och gamla, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Tillbaka till överblick