Svenska Jägareförbundet

Meny

Våtmarker gynnar många arter och håller kvar vattnet längre i landskapet vilket kan minska övergödningen av sjöar och hav. Foto: Niklas Liljebäck

Jägarna anlägger viltvatten som gynnar många arter

Sedan 1800-talet har 17 000 sjöar och våtmarker i Sverige dikats ut för att vinna mark eller öka produktionen. Det har gjort öppet vatten till en bristvara i landskapet och i raka, grävda diken rinner vattnet för snabbt mot större sjöar och vattendrag.

Jägarna anlägger viltvatten för att gynna jaktbara änder, men det gynnar också många andra arter. Våtmarker håller dessutom kvar vattnet längre i landskapet vilket kan minska övergödningen av sjöar och hav.


2020-05-21 2020-05-21