Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Riksdagens norrlandsbänk fick besök av Jägareförbundet från sina hemlän tidigare denna vecka. Fjälljakt och varg diskuterades. Foto: Mattias Olsson

Fjälljakt och varg i fokus vid riksdagsträff

Riksdagens norrlandsbänk fick besök av Jägareförbundet från sina hemlän tidigare denna vecka. Överst på agendan fanns förstås fjälljakten och vargpolitiken. Träffen i riksdagen är en gemensam satsning som görs av de tre länsföreningarna i norr.

Jägareförbundet representerades av fr v Hans Geibrink och Mikael Samuelsson, Fjällrådet, Daniel Widman, ordförande Jägareförbundet Norrbotten och Gun Fahlander, Fjällrådet. På bilden saknas Calle Franklin, ordförande i Västerbotten. Foto: Mattias Olsson

2022-04-29

Hans Geibrink, ansvarig för fjällfrågor inom Jägareförbundet hade tillsammans med Jägareförbundets fjällrådsordförande Gun Fahlander ett ordentligt föredrag om fjälljakten och den utredning som nu pågår kring en ny renskötsellagstiftningen (Renmarkskommittén) och vad denna riskerar att leda till.
– Riksdagsledamöterna var mycket intresserade och hade många frågor både om fjälljakten och varg. Så vi hade en öppen och bra dialog i samband med presentationerna, säger Gun Fahlander. Förutom redan upparbetade kontakter så etablerades många nya och det efterfrågades mer information i fler grupperingar.

För Jägareförbundet är fjälljakten en högt prioriterad fråga där man bland annat beslutat om tre viktiga hjärtefrågor.

  • Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.
  • Staten i egenskap av markägare även ska förvalta jakt- och fiskerätten.
  • Jakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland i första hand ska upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige.

Mikael Samuelsson, ordförande i förbundets rovsjursråd, beskrev den ohållbara vargsituationen i landet och vilka mål som förbundet förväntar sig ska uppfyllas. Även denna är en av förbundets viktigaste frågor som politiken måste agare i.

Jägareförbundet representerades av följande personer:
Daniel Widman, ordf. Jägareförbundet Norrbotten
Calle Franklin, ordf Jägareförbundet Västerbotten
Gun Fahlander, ordf Fjällrådet och Jägareförbundet Mitt Norrland
Mikael Samuelsson, ordf Rovdjursrådet
Hans Geibrink (personal) ansvarig för fjälljaktsfrågor
Mattias Olsson (personal) ansvarig för intressebevakning

Tillbaka till överblick