Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Dyr historia med blyförbud. Foto: Roland Magnusson

Ett totalt blyförbud kommer kosta stora summor

I början av 2021 startades den senaste EU-processen för att förbjuda bly. Då föreslog EU:s kemikaliemyndighet ECHA att bly i all ammunition skulle förbjudas.
– Innan vi vet om detta blir verklighet kommer frågan malas i EU:s kvarnar under cirka två år. Men i slutänden skulle detta innebära stora konsekvenser och stora omställningskostnader som staten måste bära, säger Ola Wälimaa.

2021-05-21

Ett totalt förbud för bly i all ammunition håller på att stöpas i EU. Men processen att få detta på plats kommer ta cirka två år.

– Många av de nationella myndigheter som ingår i den arbetsgrupp som jobbar med frågan i EU är för ett förbud, så det blir svårt att stoppa förslaget. Svenska Jägareförbundet kommer arbeta aktivt med att ta fram fakta. Vi kommer även att samarbeta med jägarorganisationer i Norden och EU, samt med skytterörelsen säger Ola Wälimaa

Så här ser förslaget ut.

  • Förbud mot bly i kulkalibrar från 5,6 mm och grövre. Övergångstid 18 månader.

Förbud mot bly i kulkalibrar mindre än 5,6 mm och kantantänd ammunition (t.ex. .22 LR). Övergångstid 5 år.

  • Förbud mot blyhagel. Övergångstid 5 år.
  • Blyammunition som används inom polis och militär är undantagen.
  • Några få undantag kan ges till skjutbanor, där man exempelvis kan samla upp kulorna till minst 90%, och Olympiskt skytte.

Övergångsperioderna börjar när beslutet är officiellt.

– EU har inte tagit hänsyn till hur vi tränar skytte och hur våra skjutbanor ser ut i Sverige. En av de största konsekvenserna blir hur skjutbanorna drabbas, säger Ola Wälimaa

Eftersom nästan all övningsammunition innehåller bly och skyttet sker på rörliga mål kommer effekterna bli stora. Det kan komma att krävas helt andra förutsättningar och skjutbanor för att leva upp till lagstiftningen.

– Därför är det viktigt att staten redan nu börjar att fundera på hur man ska lösa omställningen och hur man måste hjälpa till att finansiera de förändringar som måste ske på skjutbanorna.

Eftersom de allra flesta skjutbanor är små ideella föreningar utan ekonomiska förutsättningar att ställa om verksamheten kan möjligheterna att träna skytte försämras avsevärt.

– Detta vore en katastrof för etiken och skjutskickligheten i landet. Vi behöver inte sämre möjligheter för skytteträning utan bättre.

Men även enskilda jägare kan komma att påverkas. I värsta fall måste vissa vapen mönstras ut, eftersom det inte finns alternativ eller inte är konstruerade för alternativen.

– Vi talar om många hagelvapen och en hel del kulvapen med lite ovanliga kalibrar. Ärvda vapen med stora känslomässiga värden kanske plötsligt inte kan användas.

– I norra delen av Europa jagar vi lite annorlunda än i övriga delar. Här jagar vi exempelvis ripor med finkalibriga kulvapen och toppfågel på vintern. Detta har man definitivt inte beaktat. Det finns med andra ord ett antal jaktformer som kommer drabbas eftersom det saknas alternativ ammunition till de kalibrar som används.

För de vanliga kulkalibrarna i klass 1 är skiftet till blyfri ammunition inget större tekniskt problem. Och många jägare har redan gjort skiftet för älgstudsarna. Men majoriteten av jägarna är konservativa och använder samma ammunition som de alltid gjort.

– Vi har bland annat jobbat i många år för att få Naturvårdsverket att godkänna alternativ ammunition i kalibern 6,5 som klass 1. Man har nyligen tillåtit detta i både Finland och Norge, och Naturvårdsverket har nyligen lagt ett sådant förslag så vi tror att detta kommer att lösa sig här också, säger Ola Wälimaa

Han menar att konsekvenserna av ett totalt blyförbud är långt ifrån klarlagda.

– Det är hög tid för regering och myndigheter att börja jobba med frågan, annars kommer viltförvaltningen, skytterörelsen och jakten att drabbas hårt, säger Ola Wälimaa

Tillbaka till överblick