Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Naturvårdsverkets kartstöd för våtmarker, så jägarna inte riskerar bryta mot det nya EU-förbudet mot blyhagel i sådana områden, kan upplevas krångligt att använda och ger ingen direkt tydlighet kring var man kan använda blyhagel. Foto: Oscar Lindvall

Blyhagel i våtmarker: Naturvårdsverket ger ut kartstöd

Naturvårdsverket har tagit fram ett kartstöd för att underlätta tolkningen var det finns våtmarker, så jägarna inte riskerar bryta mot det nya EU-förbudet mot blyhagel i sådana områden.
– Naturvårdsverkets har fått ett omöjligt uppdrag. Det går inte att skapa ett bra kartstöd på kort tid, särskilt inte när tolkningen av lagen är osäker, säger Filip Ånöstam, ansvarig för digital viltövervakning på Svenska Jägareförbundet.

2023-08-28

Naturvårdsverkets kartstöd för våtmarker, så jägarna inte riskerar bryta mot det nya EU-förbudet mot blyhagel i sådana områden, kan upplevas krångligt att använda och ger ingen direkt tydlighet kring var man kan använda blyhagel.

Naturvårdsverkets kartstöd utgår från den publika kartan ”min karta” från Lantmäteriet. Tillsammans med ett antal råd och riktlinjer är Naturvårdsverkets tanke att jägaren ska kunna skapa en karta och göra sina egna bedömningar om var man kan jaga med blyhagel.

– Den reflektion jag gör är att den som tittar på detta måste både vara noggrann för vilken symbol det är samt vilket kartverktyg de använder, säger Filip Ånöstam, ansvarig för digital viltövervakning på Svenska Jägareförbundet.

– Det finns nämligen flera digtala tjänster som har liknande lager med samma typ av symboler som lantmäteriet använder. Men områden med symboler som säger att området kan omfattas av förbud i lantmäteriet kartor finns inte alltid i andra aktörers tjänster och vice versa. Det är därmed viktigt att den som ska använda stödet är observant och även använder sig av andra typer av lager som satellitkartor men även sin lokalkännedom och uppmärksamhet ute på jaktmarken, fortsätter Filip Ånöstam

– Jag är tveksam till att detta kartstöd får något genomslag bland jägarna, då jag tror jägarna upplever det för krångligt att göra egna kartor via Lantmäteriet och därtill måste försöka tolka regelverket samtidigt. Det behövs istället enkla och korta råd som jägarna kan ta till sig, säger Filip Ånöstam.

Det är viktigt att komma ihåg att kartstödet inte är ”vattentätt” utan endast avsett som ett tolkningsdokument i kombination med visuella hjälpmedel som kartor för att underlätta bedömningar av var det är tillåtet att använda blyhagel och inte.

– Kartstödet från Naturvårdsverket är inte juridiskt bindande, utan EU:s regelverk med de tolkningssvårigheter som finns gäller fullt ut. Innan vi har avgöranden från domstol kan ingen ange var de exakta gränserna går för var man som jägare kan använda blyhagel i och kring våtmarker, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

Svenska Jägareförbundet har tidigare beskrivit sin tolkning av EU-reglerna kopplat till en dom i EU-domstolen. Domstolen klargör att syftet med reglerna – det vill säga att stoppa sjöfåglar och de fåglar som äter dessa från att få i sig bly – ska avgöra vilka miljöer som omfattas av reglerna.

Läs mer här (Svensk Jakt)

 

Tillbaka till överblick