Svenska Jägareförbundet

Meny
JAQT - Svenska Jägareförbundets nätverk för kvinnor. Foto: Madeleine Lewander

JAQT - Svenska Jägareförbundets nätverk för kvinnor. Foto: Madeleine Lewander

Om JAQT

JAQT är ett nätverk för alla kvinnor i Svenska Jägareförbundet. 

Nätverket bygger på JAQT-verksamhet i länsförening eller jaktvårdskrets. Tillsammans formar alla län det nationella nätverket. Det första JAQT-nätverket bildades i Kronobergs län 1996. Därefter har många fler nätverk startats, ibland på kretsnivå, ibland på länsnivå. Idag finns aktiva JAQT-nätverk i nästan alla län.

Sedan JAQT startade har antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet ökat för varje år. 2023 hade förbundet 16.531 kvinnliga medlemmar, vilket är 10,5% av det totala antalet medlemmar.

JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.


Syftet med JAQT:

  • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
  • Göra det möjligt för kvinnor att knyta nya jaktliga kontakter och stärka det jaktliga självförtroendet.
  • Lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur och friluftsliv i form av möten, kurser, seminarier och jakt.
  • Vara ett stöd för varandra, aktiva som ännu inte aktiva jägare.

Mål 2024

  • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet med 8% (2022-2024).

Fakta om kvinnliga jägare: I Sverige finns det cirka 23 000 kvinnliga jägare och de ökar för varje år. Var fjärde person som tar jägarexamen idag är en kvinna. Av hela jägarkåren (ca 280 000) utgör kvinnorna 8,1 procent.

 

2018-09-03 2024-03-06