Svenska Jägareförbundet

Meny

Fastighet

Nedan finns länkar till de fastighetsrättsliga författningar som har en koppling till jakt.

När det gäller jakträttsavtal och uppsägning av dessa är det främst 7 och 8 kap jordabalken som är av intresse (se även jaktlagen).

Länk från Notisum


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-25 2012-11-25 Ola Wälimaa