Svenska Jägareförbundet

Meny

Fastighet

Nedan finns länkar till de fastighetsrättsliga författningar som har en koppling till jakt.

När det gäller jakträttsavtal och uppsägning av dessa är det främst 7 och 8 kap jordabalken som är av intresse (se även jaktlagen).


2012-11-25 2023-09-27 Ola Wälimaa