Svenska Jägareförbundet

Meny

Vapen

Bestämmelser om bland annat köp, innehav och förvaring av skjutvapen och ammunition finns i vapenlagen och vapenförordningen.

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter finns förtydliganden och mer detaljerade regler till vapenlagstiftningen. Bestämmelser om ammunition finns även i författningarna om brandfarliga och explosiva varor. Regler om utförsel och införsel av skjutvapen och ammunition finns i författningarna om krigsmateriel och om tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns om ett annat land inom EU.

 


2012-11-25 2023-09-27 Ola Wälimaa