Svenska Jägareförbundet

Meny

Miljö

Det finns en rad miljörättsliga författningar som inverkar på jakten.

I miljöbalken är det i första hand följande kapitel som är av intresse; 2 kap. De allmänna hänsynsreglerna, 7 kap. Skydd av områden, 8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter samt 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (till exempel skjutbanorna).

Länkar från Notisum


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-26 2018-10-12 Ola Wälimaa