Svenska Jägareförbundet

Meny

Bli medlem – få entré med rabatt

Jaktmässor 2024-04-23 Som ny medlem får du just nu halva entrépriset till Swedish Game Fair, som i år arrangeras 31 maj – 2 juni på Wenngarns slott.

Danmark säger fortsatt ja till utsättning av fågel

Fältvilt 2024-04-19 En omröstning i veckan i Danska Folketinget visar att partiet Alternativets förslag om förbud mot utsättning av fågel för jakt saknar stöd. - En...

Ta del av Jägareförbundets åsikter om Renmarkskommitténs delbetänkande

Fjälljakten 2024-04-16 Jägarkåren bör snarast tycka till om Renmarkskommitténs delbetänkande. Svenska Jägareförbundet...

Ny generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet

Förbundsnyhet 2024-04-16 Svenska Jägareförbundet har anställt en ny generalsekreterare. Förbundsstyrelsen valde Carl-Johan Djurstedt Holm bland ett stor...

Gemensamt uttalande Jägareförbundet i norr

Landet runt 2024-04-13 I samband med Jägareförbundet Norrbotten, Västerbotten oc...

Uppdaterade riktlinjer för att säkra fågeljakten

Fältvilt 2024-04-12 Svenska Jägareförbundet, tillsammans med Sveriges...

Sommarens jaktevent i norr – Västgård Game Fair

Jaktmässor 2024-04-11 Sista helgen i juli går sommarens stora jaktevent i norr av stapeln. Då slår nämligen Västgård Game Fair vid Kall i Jämtland upp portarna. På plats...

Bli medlem - vi bjuder på våren

Medlem 2024-04-11 Bli medlem idag så räcker ditt medlemskap resten av detta medlemsår och hela vägen fram till 30 juni 2025.

Handbok om vapenärenden träder i kraft

Skytte 2024-04-11 Den 8 april 2024 träder en ny handbok i kraft som rör Polismyndighetens handläggning av ärenden enligt vapenlagstiftningen. Den ersätter delvis sed...

Alla gynnas av ökad biologisk mångfald

Opinion 2024-04-11 FÖRBUNDSLEDARE. Fältviltet hamnar ofta i skymundan i de jaktpolitiska diskussionerna. Det är synd. Frågan har många kopplingar till den biologiska...

Bättre skytte och etik vid gåsjakt

Jakt 2024-04-11 Under senaste åren har Svenska Jägareförbundet arbetat med att utveckla och förbättra gåsjakten. Nu vill organisationen göra en insats för att...

Länsföreningen – ett oavbrutet arbete för jakten och jägarna

Förbundsnyhet 2024-04-22 Utgångspunkten för all viltförvaltning är att den sker lokalt och regionalt. Detta medför att Jägareförbundets 22 länsjaktvårdsföreningar ständigt...

Rapportera din avskjutning och påverka framtida jakt

Jakt 2024-04-18 Med din avskjutningsrapportering bidrar du med viktig fakta som blir underlag till kommande jakttidsprocesser.

Våtmarksfonden vill växa

Vilt 2024-04-16 Våtmarksfonden har blivit ett begrepp när det kommer till insatser för att skapa förutsättningar...

Jaktvårdskretsen - lokalt skapas nytta för medlemmarna

Förbundsnyhet 2024-04-15 På jaktvårdskretsnivå arbetar Jägareförbundets eldsjälar med att hjälpa och skapa förutsättningar för den lokala jägaren....

Ingen jakt på knubbsäl och vikare

Jakt 2024-04-12 Naturvårdsverkets beslut om licens och skyddsjakt på säl...

Uppdaterade riktlinjer för att säkra fågeljakten

Vilt 2024-04-12 Svenska Jägareförbundet, tillsammans med Sveriges...

Stoppad insats mot stenmård – ett historiskt misstag

Vilt 2024-04-08 INVASIVA ARTER. Svenska Jägareförbundet debatterar idag stenmården på Dagens Nyheters debattsida. En liten peng för att undvika en stor kostnad ans...

Tid för spillningsinventering

Vilt 2024-04-08 Att vara jägare innebär att öva skytte, träna hundar, viltvårda och jaga. Men en stor och betydelsefull del är också att hålla koll på läget i skog...

Jaktledarutbildningen – ett lyft för alla jägare

Utbildning 2024-04-08 Svenska Jägareförbundets Jaktledarutbildning är något av flaggskeppet bland förbundets alla utbildningar. -Alla jägare oavsett man ska bli jaktleda...

Nya riktlinjer för skyddsjakt – ett steg i rätt riktning

Förbundsnyhet 2024-04-08 Naturvårdsverkets utredning kring skyddsjakt offentliggjordes på fredagen. Resultatet blev uppdaterade riktlinjer som ersätter Viltskadecenters gam...

Utredning av krigsmateriellagstiftningen

Förbundsnyhet 2024-04-08 Regeringen har tillsatt en utredning som har fått i uppdrag att se över krigsmateriellagstiftningen i stort med anledning av Natomedlemskapet....

 
Ladda in Fler