Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Tider att släppa hund?

Hej! En hundägare som jag känner har uppfattningen att det allmänna hundförbudet upphör 20 augusti och det därefter är lagligt att släppa sin drivande hund och träna den på alla viltarter. Finns det inte tider som bestämmer när man får jaga med hund?

2021-08-31

Svar: Enligt 16 § lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar alltid hållas från att driva och förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

I 16 § jaktförordningen finns det ett undantag till det, som reglerar under vilka tider som en hund får användas för jakt och jaktträning. Det innebär att man endast kan släppa sin hund efter den viltart som vid tidpunkten är laglig att jaktträna eller jaga med sin hund.

Under övrig tid gäller huvudregeln i lagen om tillsyn över hundar och katter som säger att hundar ska hundras från att driva eller förfölja vilt. Under tiden 1 mars-20 augusti gäller de strängare reglerna gällande att hundar ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Du kan läsa mer om reglerna i artikeln nedan:

Du ansvarar för din hund - i alla lägen! - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Tillbaka till överblick