Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Vem tillfaller trofén?

Hej! Vem tillfaller trofén när två jägare skjutit på samma älg?

2021-08-30

Svar: Trofén är en del av det fällda viltet och grundregeln i jaktlagen är därför att viltet tillfaller jakträttshavaren En trofé har dock i allmänhet störst värde för den jägare som fällt viltet och det är därför både rimligt och lämpligt att låta den tillfalla skytten. När det finns två personer som skjutit på samma vilt blir det däremot en knivigare fråga. Ni kan läsa en utförlig artikel i ämnet här:

Vem tillfaller trofén? - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Tillbaka till överblick