Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Att ha en viltkamera kräver idag, som privatperson, inget tillstånd. Däremot finns det ett flertal regler som måste följas. Foto: Stephen Farhall/Mostphotos

Åtelkamera vid jakt

Hej! Får jag nyttja bilder jag får från min åtelkamera för att bedriva jakt? Det vill säga, får jag åka direkt till åtelplatsen om jag får bilder från kameran som visar att det finns vilt där?

2021-09-06

Svar: Att ha en viltkamera kräver idag, som privatperson, inget tillstånd. Däremot finns det ett flertal regler som måste följas. Mer information om viltkameror hittar du i länken nedan:

Fritt fram för viltkameror - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Om du däremot blandar in ett motordrivet fordon i samband med att du får bilder från din viltkamera kan du bryta mot 31 § jaktlagen. Om du exempelvis sitter hemma i din soffa och får en bild från din kamera och använder bilen eller annat motordrivet fordon för att ta dig till platsen, kan du anses ha nyttjat ditt motordrivna fordon för att genskjuta viltet eller hindra viltet att undkomma vilket är ett brott mot 31 § jaktlagen. 

Skulle du däremot smyga per fot eller cykla med en vanlig cykel (utan motor) till platsen så har du inte nyttjat ett motordrivet fordon i samband med din jakt och har därmed inte begått något brott.

31 §   Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp särskilda villkor för medförande av skjutvapen vid färd med motordrivna fortskaffningsmedel. Lag (1994:1820).

Tillbaka till överblick