Svenska Jägareförbundet

Meny

Skjutbana för alla jägare?

Bra tillgänglighet kan beskrivas med att du från jaktskyttebanans parkering, plockar ut gånghjälpmedlet och kan ta dig själv till paviljong och skjutplatser.

Kriterier för en tillgänglig skyttebana

Din jaktskyttebanan ska uppfylla samtliga kriterier nedan för att vara en skyttebana som är tillgänglig för alla jägare. Hur tillgänglig är din bana? Vill du att din skyttebana finnas med på listan Tillgängliga jaktskyttebanor? Redovisa din bana.

Parkering

 • Markerade handikapps P-platser ska vara minst 3,6 m - 4 m bred och 5 m lång.
 • Ytan på parkeringen ska vara hårdgjord. Stenmjöl eller asfalt är bra underlägg.

Tips: Används stenmjöl (0-4 mm) får man en hårdare yta om man strör vägsalt och vattnar innan vältning.

Gångvägar

 • Bredden ska vara mellan 1,6-1,8 m. Är bredden minst 1,6 m kan en rullstol och en gående mötas.
 • Lutningar bör inte vara mer än 1:40-1:50, kortare sträckor kan 1:20 accepteras.
 • Sidlutningen för inte vara större än vad fodras för vattenavrinning.
 • Ytan på gångvägar ska vara hårdgjord. Stenmjöl eller asfalt är bra under lag.

Paviljong, skjutkur eller andra byggnader

 • Ramper till ingångar får höja max 8 cm/m.
 • Rampen bör vara cirka 1 meter bred och ha en halkfri yta.
 • Dörrar i alla byggnader bör vara 90 cm breda. Något smalare dörrar kan accepteras men inte så smal som 60 cm.

Hagelbanor

 • Det ska finnas hårdgjorda gångar, 0,8 m-1,2 m breda, fram till plattor för att skjuta med hagel. Gångar och skjutbanor ska ha samma höjd.

Kulbanor

 • I skjutkuren ska skjutöppningen vara max 80 cm från golv till nederkant på skjutöppningen.
 • Bordet vid skjutplatsen ska ha olika nivåer för sittande och stående.
 • Skjutkuren ska ha ett minsta inre mått på 2,25 m2 eller en yta på diamtern 1,5 m.

Har din jaktskyttebana tillgänglighet för jägare med nedsatt rörelseförmåga?

Redovisa dina svar nedan.

Klubbens namn:
Skjutbanans namn:
Skjutbanans ägare:
Län:
Webbplats:
Ansvarig kontaktperson:
Ansvarig telefonnr:
Ansvarig epostadress:
  
Parkering:
Har er jaktskyttebana parkering med hårdgjort underlag?


Kommentar om parkeringen
Gångvägar:
Har er jaktskyttebana hårdgjorda gångar från parkering till paviljongen?


Kommentar om gångvägar
Paviljong eller andra byggnader:
Har er jaktskyttebana ramper och dörrar så man kommer in med gånghjälpmedel enkelt?


Kommentar
Har skjutkuren tillräckligt stor yta för gånghjälpmedel, som rullstol?


Är skjutkurens dörrar tillräckligt breda så att man kan komma till skjutplatsen med gånghjälpmedel?


Kommentar om skjutkuren
Finns handikappsanpassad toalett?


Kommentar om toalett
Hagelbanor:
Har er jaktskyttebana hårdgjorda gångar från parkeringen till skjutplattorna och är skjutplattorna i hårdgjort material?


Kommentar om hagelbanan
Kulbanor:
Har er jaktskyttebana hårdgjorda gångar från parkering till skjutkuren och ramp i skjutkuren?


Kulbanor:
Är öppningen mot målområdet gjort så att man kan skjuta sittande?


Kommentar om kulbanan
 

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2013-04-14 2013-04-14