Svenska Jägareförbundet

Meny

Jaktskyttemärken

För att minska antalet skadskjutningar vill Svenska Jägareförbundet att jägarna övningsskjuter mer och dessutom skjuter in respektive anpassar sina vapen på ett korrekt sätt.

Jägareförbundet har ett grundmärke och flera påbyggnadsmärken att ta. Förutom det finns andra märken och dekaler som du kan köpa för att visa att du övningsskjuter

Tala med din skjutbana om reglerna för märkena nedan.

Grundmärke

Ett Älgskyttemärke i brons, silver eller guld.

Påbyggnadsamärken

Kräver lägst älgskyttemärket i brons i tre år:

 • Veteranmärke
  Brons, silver eller guld, efter tre, sex respektive nio år.
 • Lägre påbyggndasmärke
  Med en, två eller tre stjärnor för 12, 15 respektive 18 år.
 • Högre påbyggnadsmärke
  Med en, två eller tre stjärnor för 21, 24 respektive 27 år.
 • Veteranelitmärke
  Utan stjärna eller emd en, två eller tre stjärnor för 30, 33, 36 respektive 39 år.
  Utöver dessa finns märken för vart tredje år upp till 60 år.

Reglerna vid märkestagningarna

När det gäller reglementet för märkestagning har endast en ändring genomförts och det är numera tillåtet att även använda en så kallad stödjekäpp i midjan. Tidigare har det varit tillåtet att använda stödkäpp i marken vilket gör det logiskt att även använda midjekäpp.

Relaterade dokument


2012-06-12 2023-11-29