Svenska Jägareförbundet

Meny

Tävlings- och märkesreglementena

Nu är de nya tävlings och märkes reglementena klara för 2021-2024. Några förändringar har gjorts som har en del betydelse.

Jägareförbundets samlade skytteverksamhet är till för att jägarna ska vara bra förberedda vid jakten. Både tävlingsskyttet och förbundets märkesskytte, är viktiga delar av denna verksamhet och ska vara så likt jakt som möjligt.
Tävlingarna på olika nivåer, från klubbnivå (KM) till Svenska Jägareförbundets mästerskap (SM) utgör variationer på samma tema.

Svenska Jägareförbundets basprogram för kretsmästerskap (KM) och länsmästerskap (LM) innehåller stora variationsmöjligheter där svårighetsgraden kan anpassas. Motsvarande program som gäller vid kretsmästerskap (KM) skall även tillämpas vid lokalorganisations- eller klubbmästerskap (KM).

Svenska Jägareförbundet har fyra jaktskytteregioner:
Region 1: Norrbotten och Västerbottens län
Region 2: Mitt Norrland, Gävleborg och Dalarnas län
Region 3; Värmland, Örebro, Västmanlands län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län samt Gotlands län
Region 4: Västra Götaland väst, , Skaraborgs län, Södra Älvsborgs län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinges län, Hallands län samt Skåne län.
Regionmästerskap (RM) och Svenska Jägareförbundets mästerskap (SM) skjuts, med några smärre undantag, enligt Nordisk Jegersamvirkes program.

De som deltar i Jägareförbundets tävlingar RM och SM har skytten möjlighet att kvalificera sig till Nordiskt Mästerskap (NM). Uttagning till Europamästerskap (EM) sker på särskilda tävlingar. NM skjuts enligt Nordisk Jegersamvirkes program. EM skjutes enligt det europeiska programmet, vilket omfattar lerduveskytte samt kulskytte i fyra olika skjutställningar mot fyra olika stillastående mål.

Tävlingsreglementet

I det kombinerade skyttet där man skjuter trap, sporting, löpande älg samt stående råbock har Jägareförbundet valt att ha samma regler som det är i det nordiska skyttet som ligger under NJS (Nordisk Jägersamvirke). Detta för att man ska kunna använda samma vapen och kunna skyttemomenten om man skjuter både nordiskt, nationellt, läns- och kretstävlingar. Dessa regler har tagits fram med de nordiska länderna. I Sverige har det i huvudsak varit Jägareförbundets tävlingskommitté som arbetet med förslagen från de nordiska länderna mellan NJS mötena. Även Jägareförbundets skytteansvariga tjänstemän har varit med som bollplank.

De större förändringar som beslutats är att på trap skyttet blir det både variation i sida samt höjd 1-3,5m och kvar blir 2 skott per duva. Detta för att det ska likna jakten mer vid då det vid uppflog av fågel flyger de på olika höjd. De nya reglerna följer inte helt de nordisk trap reglerna har vi ändrat namn till NJS Jägartrap för detta skytte. Vi har också ändrat så att färdigställning är 25 cm nedanför axeln vid både NJS Jägartrap samt NJS Jägarsporting.

Den andra större förändringen är på den stående råbocken. Där har det minskats ett skott på det liggande momentet till 4 skott. Detta skott har flyttats till stående som nu blir med 3 skott i stället och vi har behållit 3 skott på sittande/knästående. En nyhet är också att det är 2 minuters skjuttid i alla tre skjutställningarna mot tidigare 5 minuter på ligg, 3 minuter på sitt/knästående samt 2 minuter på stående.

Det är också infört en klass till som är 70 år och äldre i både det Nordiska och nationella skyttet. Detta då vi har allt fler äldre skyttar som är med och skjuter.

Märkesreglementet

Den nyhet som är här är att Targets fotografiska tavla för älg 80m är godkänd att användas vid märkesskjutningar. I övrigt är det inga förändringar här mer än att vi har specificerat vilka tavlor som får användas vid björn- och vildsvinspasset. 

 


2012-06-12 2023-11-29 Hanna Oscarsson