Tävlings- och märkesreglementena - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Tävlings- och märkesreglementena

Nu är de nya tävlings och märkes reglementena klara för 2017-2020. Några förändringar har gjorts som har en del betydelse.

Jägareförbundets samlade skytteverksamhet är till för att jägarna ska vara bra förberedda vid jakten. Både tävlingsskyttet och förbundets märkesskytte, är viktiga delar av denna verksamhet och ska vara så likt jakt som möjligt.
Tävlingarna på olika nivåer, från klubbnivå (KM) till Svenska Jägareförbundets mästerskap (SM) utgör variationer på samma tema.

Svenska Jägareförbundets basprogram för kretsmästerskap (KM) och länsmästerskap (LM) innehåller stora variationsmöjligheter där svårighetsgraden kan anpassas. Motsvarande program som gäller vid kretsmästerskap (KM) skall även tillämpas vid lokalorganisations- eller klubbmästerskap (KM).

Svenska Jägareförbundet har fyra jaktskytteregioner:
Norrbotten och Västerbottens län
Mitt Norrland, Gävleborg och Dalarnas län
Värmland, Örebro, Västmanlands län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län samt Gotlands län
Västra Götaland väst, , Skaraborgs län, Södra Älvsborgs län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinges län, Hallands län samt Skåne län.
Regionmästerskap (RM) och Svenska Jägareförbundets mästerskap (SM) skjuts, med några smärre undantag, enligt Nordisk Jegersamvirkes program.

De som deltar i Jägareförbundets tävlingar RM och SM har skytten möjlighet att kvalificera sig till Nordiskt Mästerskap (NM). Uttagning till Europamästerskap (EM) sker på särskilda tävlingar. NM skjuts enligt Nordisk Jegersamvirkes program. EM skjutes enligt det europeiska programmet, vilket omfattar lerduveskytte samt kulskytte i fyra olika skjutställningar mot fyra olika stillastående mål.

Gäller från och med jaktskyttesäsongen 2017
Tävlingsreglementet har omarbetats under hösten/vintern 2016-17 och gäller från och med jaktskyttesäsongen 2017 till och med 2020 om inga andra ändringar tillkommer under perioden. Reglerna revideras normalt vart fjärde år (4) år.
Kortfattat är förändringarna i tävlingsreglementet
Ökat maxvikten från 5 kg till 5,5 kg
Kikare får ha fri förstoringsgrad
Eget reglemente för sporting, enda ändringen är det inte får vara fri anläggning
Nordisk trap skjuts med 2 skott/duva och kastlängd 50m
Ny gren Jägarfältskytte för långhållsskytte om någon klubb vill anordna detta.
För mer detaljer se reglementena nedan.

Läs hela tävlingsreglementet nedan

Markesreglemente 2017-2020
NJS NM reglemente 2017-2020
Tavlingsreglemente KM LM SM 170329


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-06-12 2017-05-02 Hanna Oscarsson