Svenska Jägareförbundet

Meny

Tålamodet är slut

"Tålamodet är slut" har fått en egen logotyp. Det huvudsakliga målet är att visa upp förbundets missnöje med bristen på en fungerande vargförvaltning till de politiska partierna.  Syftet är att få de politiska partierna i riksdagen att diskutera och tydliggöra sina åsikter under valrörelsen inför riksdagsvalet 2022.

Svenska Jägareförbundet anger fem anledningar till att ”Tålamodet är slut”.

För att…

…vargstammen och koncentrationerna ökar

Förklaring: Trots ett riksdagsbeslut som innehöll löfte om minskade koncentration av vargarna och en begränsning av vargstammens storlek har såväl koncentrationerna som stammens storlek ökat.

…beslutad vargpolitik genomförs inte

Förklaring: Det har gått åtta år sedan riksdagen bestämde hur vargförvaltningen ska fungera. Men beslutet har inte genomförts.

…påfrestningarna för landsbygden är för stora

Förklaring: Allt fler på landsbygden tvingas uppleva att vargen inskränker deras liv och näringar.

…det är alldeles för svårt att få skyddsjakt

Förklaring: Det krävs minst tre till fyra vargattacker på jakthundar innan skyddsjakt övervägs. Vem vill släppa sin hund när vargarna attackerat första gången?

…Sverige kan tappa beslutsrätten om vargen till Bryssel

Förklaring: EU-kommissionen och dess tjänstemän gör att Sverige inte vågar genomföra sin politik.  Stammen växer. Blir vargarna för många riskerar Sverige att inte få minska stammen till 170–270 vargar.


2022-03-22 2022-12-07