Svenska Jägareförbundet

Meny

Försäkring för lokalorganisationer

Alla lokalorganisationer som är medlemmar i Svenska Jägareförbundet, som skjutbanor, jaktvårdsföreningar, jakthundklubbar och viltvårdsområden, omfattas av både olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.

Olycksfallsförsäkringen gäller till exempel för funktionärer, provledare och deltagare vid prov för jägarexamen, funktionär och deltagare vid ungdomsverksamhet eller utbildning. Försäkringsskyddet gäller oavsett om deltagarna är medlemmar eller inte.

Ansvarsförsäkringen gäller i de avseenden ett skadestånd (till exempel oaktsamhet eller försummelse) kan utkrävas av någon funktionär – som fysisk företrädare – för lokalorganisationen som är medlem i förbundet.

OBS att ansvarsförsäkringen inte gäller skador på hyrd eller lånad egendom.

Läs mer om försäkringen på If:s webbplats.


2015-01-28 2019-10-28