Svenska Jägareförbundet

Meny

Olycksfallsförsäkring

För dig som är medlem i Svenska Jägareförbundet ingår en olycksfallsförsäkring som gäller vid olycksfall när du deltar i laglig jakt med för- och efterarbete.

Du får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarbesök, mediciner och resor efter ett olycksfall.

Ersättning för läkarkostnader ersätts upp till 3 år efter olycksfallet och tandbehandlingskostnader ersätts i upp till 5 år efter olycksfallet.

Försäkringen gäller utan självrisk och i hela Norden. Vissa restriktioner finns i länder och områden som UD avråder från att resa till.

Läs mer om våra medlemsförsäkringar och gör skadeanmälan hos If. 

När gäller försäkringen?

Kontakta vår kundtjänst hos If, 0770-810 381, om du har frågor om försäkringen eller om du vill anmäla en skada per telefon.

Jägareförbundets medlemsförsäkringar gäller bara vid laglig jakt. Det betyder bland annat att du måste ha löst det statliga jaktkortet.


2013-01-12 2021-07-07