Olycksfallsförsäkring - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Olycksfallsförsäkring

För dig som är medlem i Svenska Jägareförbundet ingår en olycksfallsförsäkring som gäller vid olycksfall när du deltar i laglig jakt med för- och efterarbete.

Du får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarbesök, mediciner och resor efter ett olycksfall.

Ersättning för läkarkostnader ersätts upp till 3 år efter olycksfallet och tandbehandlingskostnader ersätts i upp till 5 år efter olycksfallet.

Försäkringen gäller utan självrisk och i hela Norden. Vissa restriktioner finns i länder och områden som UD avråder från att resa till.

Läs mer om våra medlemsförsäkringar och gör skadeanmälan hos If. 

När gäller försäkringen?

Kontakta vår kundtjänst hos If, 0770-810 381, om du har frågor om försäkringen eller om du vill anmäla en skada per telefon.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-01-12 2019-10-28