Svenska Jägareförbundet

Meny

Ansvarsförsäkring

Hunden som under jakten hellre dödar grannens hönor än driver rådjur, du som slinter med kniven i skogen och den landar i jaktkompisens lår eller annat jobbigt som kan hända som gör dig skadeståndsskyldig. Det är sånt vi verkligen inte vill råka ut för! Men om det nu ändå gör det, är det bästa med ansvarsförsäkringen att vårt försäkringsbolag If hjälper dig och reder ut situationen.

If:s bästa råd är att inte lova något eller skriva på något i ett stressat läge utan i lugn och ro kontakta kundtjänst på 0770-81 03 81. Där har de koll på regler och lagar samt listor över vad tex en höna objektivt sett är värd.

Ansvarsförsäkringen gäller för enskilda medlemmar (utom barn och stödmedlemmar) i Svenska Jägareförbundet som saknar egen ansvarsförsäkring. Detta är anledningen till att många jaktledare vill se ditt medlemskort - att säkert veta att du har en ansvarsförsäkring om olyckan är framme.

Har du en hemförsäkring, finns ansvarsförsäkringen inkluderad i den och då är det i första hand den som gäller. Så fungerar det hos de flesta försäkringsbolag. Medlemsförsäkringen omfattar självrisken för de medlemmar som har egen ansvarsförsäkring med en självrisk som överstiger 1 000 kronor per skadetillfälle. Du behöver med andra ord aldrig betala mer än 1000 kr för varje ärende som gäller ansvarsförsäkringen.

Ansvarsförsäkringen gäller i hela världen, utom USA och Kanada.

Försäkringen gäller för skada som du bedöms skadeståndsskyldig till enligt lag. Den gäller INTE för hyrd eller lånad egendom och ersätter inte heller ersättningsskyldighet som uppstår efter överträdelse av avskjutningsföreskrift vid jakt.

Läs mer om våra medlemsförsäkringar och anmäl skada på If:s webbplats

Som medlem ringer du till vår kundtjänst hos If på nummer 0770-81 03 81. 

När gäller försäkringen?

Jägareförbundets medlemsförsäkringar gäller bara vid laglig jakt. Det betyder bland annat att du måste ha löst det statliga jaktkortet.


2018-10-17 2021-06-22