Svenska Jägareförbundet

Meny

Rovdjursförsäkring

Alla hundar som ägs eller jagas med av Jägareförbundets medlemmar är försäkrade vid rovdjursskada genom vår Rovdjursförsäkring.

Hund skadad i skogen

Rovdjursförsäkringen gäller hundar som skadas av varg, lo, björn, järv eller kungsörn.

För att kunna få ersättning måste hunden vara ID-märkt, registrerad hos Jordbruksverket och ägas av, och/eller jagas med, medlem hos Jägareförbundet.

Ersättning betalas för skada som inträffat under jakt, jaktträning eller förberedelse till jakt och där skadeorsaken är fastställd av veterinär eller besiktningsman från Länsstyrelsen. Försäkringen betalar inte ersättning för försvunnen hund eller för hund som skadas i samband med jakt på de djur som försäkringen gäller.

Försäkringen är en kombinerad liv- och veterinärvårdsförsäkring, det vill säga att  det sammanlagda ersättningsbeloppet utbetalas för veterinärvård och/eller liv med de maxbelopp som förtydligas nedan.

Ersättningsbelopp 

Försäkringen gäller både oförsäkrade och försäkrade hundar.

  • 15 000 kr: Hundar upp till 2 år och över 10 år
  • 20 000 kr: Hundar över 2 år och upp till 10 år, som inte är försäkrade i Agria
  • 25 000 kr: Hundar över 2 år och upp till 10 år, försäkrade i Agria

    I alla dessa tre ersättningsnivåer utgör 1 000 kronor ersättning för medicin.

Om hunden är försäkrad i Agria till ett högre ersättningsbelopp än 25 000 kronor går hundens egen försäkring in och ersätter överskjutande belopp, dock högst med den enskilda försäkringens belopp. I det fall hunden har en enskild livförsäkring i Agria eller i annat bolag, betalar Rovdjursförsäkringen ut en liversättning på maximalt mellanskillnaden till ovanstående maxbelopp. Om hundens enskilda livförsäkring har ett högre ersättningsbelopp än de maxbelopp som framgår ovan, utgår inte liversättning från Rovdjursförsäkringen.

Denna medlemsförsäkring är en solidaritetshandling med de medlemmar som drabbas. Pengar ersätter naturligtvis inte en förlorad hund utan syftet är i första hand att hundägaren skall få möjlighet att skaffa en ny.

Om du har frågor gällande försäkringen kontakta Agria.


2012-10-19 2022-11-10