Rovdjursförsäkring - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Rovdjursförsäkring

Alla hundar som ägs eller jagas med av Jägareförbundets medlemmar är försäkrade vid rovdjursskada genom vår Rovdjursförsäkring.

Hund skadad i skogen

Rovdjursförsäkringen gäller hundar som skadas av varg, lo, björn, järv eller kungsörn.

För att kunna få ersättning måste hunden vara ID-märkt, registrerad hos Jordbruksverket och ägas av, och/eller jagas med, medlem hos Jägareförbundet. 

Ersättning betalas för skada som inträffat under jakt, jaktträning eller förberedelse till jakt och där skadeorsaken är fastställd av veterinär, Länsstyrelsen eller av Svenska Jägareförbundet utsedd ansvarig besiktningsman. Försäkringen betalar inte ersättning för försvunnen hund.

Försäkringen är en kombinerad liv- och veterinärvårdsförsäkring, det vill säga att högsta ersättningsbeloppet utbetalas för både liv och veterinärvård tillsammans. 

Ersättningsbelopp 

15 000 kr: Hundar upp till 2 år och över 10 år 

20 000 kr: Hundar över 2 år och upp till 10 år, som inte är försäkrade i Agria 

25 000 kr: Hundar över 2 år och upp till 10 år, försäkrade i Agria 

I alla dessa tre ersättningsnivåer utgör 1 000 kronor ersättning för medicin.

Om hunden är försäkrad i Agria till ett högre ersättningsbelopp än 25 000 kronor, går hundens egen försäkring in och ersätter resterande belopp, dock högst med den enskilda försäkringens belopp.

Denna medlemsförsäkring är en solidaritetshandling med de medlemmar som drabbas. Pengar ersätter naturligtvis inte en förlorad hund utan syftet är i första hand att hundägaren skall få möjlighet att skaffa en ny.

Läs mer om de medlemsförsäkringar som gäller din hund, hos Agria.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-19 2018-10-17