Svenska Jägareförbundet

Meny

Trafikeftersöksförsäkring

Agria försäkrar, i samarbete med Svenska Jägareförbundet, alla hundar som arbetar med trafikeftersök på uppdrag av Polisen.

Kvinna och hund på trafikeftersök

Försäkringen omfattar både veterinärvård och livförsäkring och gäller oavsett om hunden har en egen försäkring eller inte. För försäkrade hundar betyder det att hundägaren slipper använda sin egen försäkring och kan spara den till andra tillfällen.

Trafikeftersöksförsäkringen ersätter kostnader:

  • för olycksfallskador som inträffat i direkt samband med ett av polisen initierat trafikeftersök. Veterinärvårdsbeloppet är upp till 120 000 kronor.
  • om hunden skadas så svårt att den dör eller tvingas till avlivning. Livbeloppet är 25 000 kronor per hund.
  • för hund som springer bort eller försvinner under trafikeftersök.

Försäkringen har ingen självrisk. 

Läs mer om de medlemsförsäkringar som gäller din hund, hos Agria.

Kan du svara "ja" på alla fyra frågorna nedan,  ska du kontakta Agria och använda vår medlemsförsäkring för hundar i trafikeftersök. 

  1. Är din hund skadad, försvunnen eller död?
  2. Skedde det under ett trafikeftersök?
  3. Är eftersöket initierat av Polisen, dvs har du händelserapportens nummer?
  4. Har veterinären, vid undersökning av skadan, konstaterat att den uppkommit genom "plötslig yttre händelse", dvs är ett olycksfall?

Kom ihåg att du alltid kan låta behandlande veterinär begära förhandsbesked från Agria innan man sätter in större åtgärder.


2018-10-17 2020-06-04